Stockholms hamn - sjöfart

Anders Nordlund

Anders Nordlund

Hamnkapten & trafik- och produktionschef

Telefon: 08-670 28 03
anders.nordlund@stockholmshamnar.se

Tor Wildenstam

Tor Wildenstam

Hamnstyrman & chef Sjöfart Stockholm

Telefon: 08-670 28 25
tor.wildenstam@stockholmshamnar.se

Peter Widell

Peter Widell

Hamnstyrman & chef Service

Telefon: 08-670 28 29
peter.widell@stockholmshamnar.se

Anita Krafft

Anita Krafft

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 00
anita.krafft@stockholmshamnar.se

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 26
jonas.eriksson@stockholmshamnar.se

Sasha Törnqvist

Sascha Törnkvist

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 47
sascha.tornkvist@stockholmshamnar.se

Sebastian Cole

Sebastian Cole

Hamnstyrman & operativt ansvarig kryssning

Telefon: 08-670 28 30
sebastian.cole@stockholmshamnar.se

Håkan Björlingsson

Håkan Björlingsson

Operativt ansvarig färjetrafik

Telefon: 08-670 28 64
hakan.bjorlingsson@stockholmshamnar.se

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Nautisk handläggare

Telefon: 08-670 28 01
jonas.andersson@stockholmshamnar.se

Johan Norberg

Johan Norberg

Terminalsamordnare

Telefon: 070-770 28 14
johan.norberg@stockholmshamnar.se