Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Tävling för vattenanvisning - Strandvägskajen

Personer på kajen vid Strandvägen

Stockholms Hamnar utlyser en tävling för vattenanvisning på en av Sveriges mest attraktiva platser - Strandvägskajen i Stockholm.

Syftet med tävlingen är att hitta en aktör som kan utveckla och driva en flytande verksamhet som stärker attraktiviteten och stadslivskvaliteten på platsen. Verksamheten ska bidra till allmänhetens rekreation och vara till nytta för både stockholmare och besökare. Innehållet ska bidra till ett bredare utbud av aktiviteter på och vid kajen och vara tillgängligt året runt.

Hur går det till?

Tävlingen sker i två steg. Steg 1 är ett prekvalificeringssteg där Stockholms Hamnar önskar få förslag på innehåll och utformning som kan tillföra något alldeles extra vid Strandvägskajen. Efter utvärdering av förslagen i steg 1 görs ett urval av förslag, som i steg 2 får möjlighet att lämna kompletta anbud.

Vision och kriterier

Stockholms Hamnars vision är att en ny spännande åretruntverksamhet vid kajplatsen ska bli ett omtalat besöksmål för stockholmare och turister från hela världen. Den publika verksamheten på platsen ska ha innovativa kvaliteter, tillföra något nytt och intressant till besöksnäringen i Stockholm och Sverige.

Tävlingsområde

Det vattenområde vid Strandvägskajen som utgör området för den här vattenanvisningen, och där en byggnation på ponton kan etableras, är grönmarkerad på bilden nedan.

Karta över området för vattenanvisningen

Vill du vara med?

Sista anmälningsdag är 31 januari 2024. Mer detaljer om tävlingen, dess förutsättningar och bedömningsgrunder samt hur du deltar hittar du här:
Inbjudan - Flytta in på Strandvägen (pdf).

Välkommen med ditt bidrag!