Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Johan Davidson, statssekreterare Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Johan Davidson

– Stockholms hamnar och övriga core-hamnar är de som är viktigast för hela Sveriges försörjningssystem. Hamnarna och den svenska sjöfarten blir allt mer betydelsefulla i dagens säkerhetspolitiska läge.