Nyheter

 • Flygbild över järnvägssträckningen i byggandet av Stockholm Norvik

  Fokus på transporterna till och från Stockholm Norvik

  Med Stockholm Norvik kan gods nå Stockholm/Mälardalen via vattenvägarna, istället för att transporteras långa sträckor på väg- och järnväg genom Sverige. Men hur kommer godset ett säkert, hållbart och effektivt sätt till och från hamnen? Denna fråga är i fokus i Stockholms Hamnars remissyttrande över Trafikverkets nationella plan samt i en utredning som lämnats in till mark- och miljödomstolen.

  Publicerad:

 • Lastbil som precis rullat av roro-fartyg i Kapellskärs hamn

  Kraftigt ökande godsmängder i Stockholms Hamnar

  Samtliga godssegment i Stockholms Hamnar ökade under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2016. Allt mer gods transporteras sjövägen direkt till den växande Stockholmsregionen.

  Publicerad:

 • Per Axelsson, biträdande driftchef Nynäshamn. Anders Sjöblom, operation manager Stena Line. Markus Johansson, driftchef Nynäshamn. Framför fartyget Elisabeth Russ i Nynäshamns hamn

  Stockholms Hamnar välkomnar Stena Line och den nya linjen Nynäshamns hamn - Gdynia

  Den 17 oktober var premiärdagen för Stena Lines nya linje mellan Nynäshamns hamn och Gdynia. Stockholms Hamnar välkomnar linjen som möjliggör att mer gods kan transporteras sjövägen direkt till den växande Stockholmsregionen.

  Publicerad:

 • Henrik Widerståhl (Stockholms Hamnar), Bob Page (Hutchison Ports), Torbjörn Persson (Stockholms Hamnar) och Fredrik Hermansson (Greencarrier) minglar i Göteborg

  Stockholms Hamnar och Hutchison Ports minglar med containervänner

  Intresset var större än någonsin när Stockholms Hamnar och Hutchison Ports hade sin årliga kundträff. Öppningen av Stockholm Norvik Hamn närmar sig och första fartyget anlöper år 2020.

  Publicerad:

 • Flygbild över Värtahamnen med Frihamnen i bakgrunden

  Rekordmånga kryssningsresenärer i Stockholms Hamnar

  Årets kryssningssäsong slår rekord med totalt 600 000 passagerare i Stockholms Hamnar. Passagerarna spenderar över en halv miljard kronor i Stockholmsregionen.

  Publicerad:

 • Flygbild över Nynäshamns hamn.

  Ny färjelinje till Stockholms Hamnar: Nynäshamns hamn-Gdynia

  Den 16 oktober startar Stena Line en ny färjelinje mellan Nynäshamns hamn och Gdynia. Till att börja med blir det tre avgångar per vecka från Nynäshamn.

  Publicerad:

 • Fartyget Djurgården 7 utanför Gröna lund

  Originalet Djurgården 7

  Färjan Djurgården 7 byggdes 1893 och var den första färjan av den typ och utseende som så småningom skulle betraktas som den klassiska Djurgårdsfärjan.

  Publicerad:

 • Besökare på väg in på utställningsområdet i Stockholm Norvik Hamn

  Stort intresse för Stockholm Norvik Hamn

  På dagen ett år efter byggstart av Stockholm Norvik Hamn öppnade Stockholms Hamnar upp portarna för att visa vad som hänt i området.

  Publicerad:

 • Möjligheten till förenklat anlöp upphör

  På grund av ett beslut taget av Transportstyrelsen kan Stockholms Hamnar inte längre tillämpa så kallat förenklat anlöp. Därför uppdateras prislistan från 18 september.

  Publicerad:

 • Annelie Olnils på kontoret

  En hållbar pionjär

  Med sina viktigaste frågor som ständiga följeslagare kryssar kvalitetschefen Annelie Olnils fram mellan kollegorna på Stockholms Hamnar. Hur skapar vi goda samarbeten? Hur får vi en effektiv och lönsam verksamhet samtidigt som vi tar nästa steg i hållbarhetsarbetet?

  Publicerad: