Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Sveriges första elanslutning för kryssningsfartyg snart verklighet i Stockholms Hamnar

Stor elanslutningsanläggning på kajen

Sveriges första och en av Europas första elanslutningsanläggningar för kryssningsfartyg har passerat en viktig milstolpe genom provanlöp med fartyg vid Stadsgården i Stockholm. Över 35 kryssningsfartyg beräknas ansluta fram till oktober i år.

Stockholms Hamnar går nu in i slutfasen av det innovativa projektet att installera två elanslutningsanläggningar för kryssningsfartyg på Stadsgården i Stockholm. Rederiet AIDA, som är Stockholms Hamnars i särklass största kryssningskund, deltog med kryssningsfartyget AIDAdiva i det första provanlöpet som genomfördes den 30 maj.

– Elanslutning för kryssningsfartyg är en viktig milstolpe för Stockholm som hållbar premiumdestination, för att nå uppsatta klimatmål och förbättra miljön i staden. Vi är oerhört glada över att gå in i det slutliga färdigställandet av vår anläggning. Vi ser fram emot att välkomna kryssningsfartyg som nu kan dra nytta av denna teknik, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Anläggningen har varit under uppbyggnad de senaste två åren och ska minska utsläppen från kryssningsfartyg som ligger i hamn samt minska ljudet från motorerna. Genom att ansluta ett fartyg till elnätet kan det stänga av sina dieselgeneratorer och istället använda landström, vilket kraftigt reducerar koldioxidutsläpp, luftföroreningar och buller. Minst 35 kryssningsfartyg förväntas elanslutas under säsongen som också är en testperiod.

– Som pionjär inom landström i Europa har AIDA Cruises under många år engagerat sig i utvecklingen av hållbar infrastruktur i Europa. Vi är glada att arbeta tillsammans med Stockholms Hamnar med att tillföra vår kunskap och ansluta våra fartyg vid driftsättningen av Sveriges första landströmsanläggning för kryssningsfartyg, säger Marco Torkler, Director Technical Projects & Operational support på AIDA Cruises.

Stockholms Hamnar har haft ett nära samarbete med flera internationella parter för att säkerställa att anläggningen uppfyller de högsta standarderna inom både säkerhet och effektivitet.

Elanslutningen vid kajläge S167 har beviljats stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Projektet har också – tillsammans med de tre Östersjöhamnarna Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors – beviljats bidrag från EU för att investera i landelförsörjning.

När projektet är avslutat finns möjlighet för över 45 procent av kryssningsanlöpen i Stockholms Hamnar att elansluta vid kaj.

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten och följer Stockholms stads mål om ett Stockholm som är klimatpositivt 2030 och fossilfritt 2040.

Läs mer om elanslutning

Pressbilder

Länk till pressbilder (extern länk)

 

Klimatklivets logotyp      EU-logga