Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar ökar sin solelsproduktion med 55 procent

Solcellsanläggning i Stockholm Norvik Hamn med containerkranar i bakgrunden

Stockholms Hamnar bygger sex nya takmonterade solcellsanläggningar och ökar därmed andelen egenproducerad solel med 55 procent. Det är helt i linje med bolagets och Stockholms stads mål och strategier.

Den 7 juni klubbade Stockholms Hamnar igenom ett investeringsbeslut om att öka produktionen av egen solel. Beslutet innebär en utbyggnad av antalet solcellsanläggningar som ska öka den egna solelsproduktionen med 55 procent.

– Stockholms Hamnars satsning på solel ligger helt i linje med våra miljömål. Beslutet betyder att framöver kommer nära en tiondel av den el vi förbrukar komma från våra egna solcellsanläggningar, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Stockholms Hamnar arbetar sedan länge enligt Stockholms stads strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. Inom hållbarhetsområdet energi ökar Stockholms Hamnar den egna produktionen av förnybar energi och har valt att investera i solceller.

Idag har Stockholms Hamnar fem solcellsanläggningar med en total produktionskapacitet på 995 MWh/år. Nu ska antalet anläggningar utökas till elva, med en total produktionskapacitet på 1 545 MWh/år. De nya anläggningarna planeras på hustak i Frihamnen, Värtahamnen (fyra stycken) och Kapellskärs hamn. Byggstarten är beräknad till Q1/Q2 under 2024 och anläggningarna planeras att tas i drift sommaren 2024.

Genom att producera egen el med hjälp av solceller kan Stockholms Hamnar minska beroendet av extern elleverantör och därmed också minska elkostnaderna för den egna verksamheten. Anläggningarna bidrar även till bolagets miljömål om energieffektivisering genom minskade transmissionsförluster i elnätet då elen produceras mycket nära där den förbrukas.

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet är en integrerad del av den dagliga verksamheten. Bolaget har tidigare fastställt målet om att öka andelen solel med 50 procent till 2026. Enligt tidplanen för de nya solcellsanläggningarna infrias målet redan 2024.

Läs mer om Stockholms Hamnars solcellsanläggningar

Pressbild

Till pressbild 

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se