Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholm Norvik Hamn som CCS-nav för att nå nationella klimatmål – nu startar förstudien

Stockholm Norvik Hamn / Stockholm Norvik Port

Energimyndigheten har i maj beviljat medel för att genomföra en förstudie om etablering av ett logistiknav för insamlad koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS-området. Det långsiktiga målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för att fånga in, mellanlagra och transportera koldioxid i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

En första övergripande förstudie har tagits fram tillsammans med samtliga deltagande aktörer för att klargöra förutsättningar och villkor för etablering av ett mellanlager i Stockholm Norvik Hamn. Nu tar Stockholms Hamnar arbetet vidare i en fördjupad förstudie där målet är att arbeta fram ett förslag på en systemlösning. Studien omfattar bland annat riskanalyser, affärsmodeller och tillståndsfrågor. Projektet går under namnet NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden.

– Det är oerhört glädjande att vi beviljats medel från Energimyndigheten till en fördjupad förstudie. En tänkt transportlösning med Stockholm Norvik Hamn som CCS-nav skulle kunna stå för en väsentlig andel av koldioxidtransporterna från Sverige, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och minusutsläpp på sikt. Arbetet ska även inspirera fler till liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.

– Stockholm Norvik, Sveriges nya godshamn, öppnade för tre år sedan. Med toppmoderna anläggningar och perfekt läge i Stockholmsregionen är det självklart för oss att vara en del i och en möjliggörare av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Förstudien ska fungera som beslutsunderlag för Stockholms Hamnar och övriga intressenter för att avgöra möjligheterna att gå vidare i planeringen för ett regionalt nav för hantering och transport av koldioxid i Stockholm Norvik. Förstudien genomförs i samarbete med Stockholm Exergi, Mälarenergi, Söderenergi, Vattenfall, Heidelberg Materials, Nordkalk och Plagazi och beräknas bli klar under året.

*CCS = Carbon Capture and Storage

Pressbild

Länk till pressbild (extern länk)
Byline: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson