Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nu premiärtappas vatten i Victoriaslussen

Vatten som flödar i Victoriaslussen

Vattenståndet i Mälaren är just nu högt. Därför har den södra avbördningsluckan i Victoriaslussen öppnats för första gången.

Torsdag 19 januari premiäröppnades den södra avbördningsluckan i Victoriaslussen. Därmed fick Stockholms Hamnar möjlighet att starta och prova avbördningen i mindre skala trots att vattenanläggningen ännu inte är helt färdigbyggd.

Vattenståndet i Mälaren har höjts de senaste veckorna på grund av både regn och snö som smält. Den senaste tiden har vatten tappats ut från Mälaren till Saltsjön i Norrström och Hammarbyslussen, och nu alltså även i nya Victoriaslussen. Beroende på mängden nederbörd kommer avbördningen i Victoriaslussen att pågå några dagar, möjligen upp till en vecka.

Stockholms Hamnar ansvarar på uppdrag av Stockholms stad för att regleringen av Mälaren sker enligt fastställda vattendomar. Aktuellt vattenflöde och vattennivå hittar du alltid på stockholmshamnar.se/vattenniva.