Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Grönt ljus för ansökan om EU-medel till förstudier om land-el

Elanslutningsanläggningen på kaj i Nynäshamns hamn

Stockholms Hamnar får tillsammans med åtta andra Östersjöhamnar söka EU-finansiering till förstudier för att bygga ut el-infrastrukturen till en mer hållbar sjöfart med låga utsläpp till luft. Det har regeringen nu gett besked om.

Den första veckan i januari kom det positiva beskedet att regeringen godkänt Stockholms Hamnars ansökan att tillsammans med åtta andra Östersjöhamnar söka finansiering ur EU:s fond Connecting Europe Facility (CEF). Syftet är att stärka el-infrastrukturen med en utbyggd land-elanslutning i Stockholms Hamnars hamnar för att säkerställa en utveckling till en mer hållbar sjöfart med låga utsläpp till luft.

– Tillsammans med andra Östersjöhamnar vill vi påskynda och säkra en snabbare utbyggnad av land-elanslutningar för fartyg vid kaj i Östersjöregionen. Något som leder till att i högre grad uppnå våra och EU:s miljömål, säger Clara Lindblom (V), styrelseordförande i Stockholms Hamn.

Den gemensamma EU-ansökan går under namnet Baltic Ports for Climate och görs tillsammans med hamnarna i Aarhus, Klaipeda, Ventspils, Helsingfors, Riga, Tallinn, Gdynia och Hamburg. Initiativet till ansökan är taget av organisationen Baltic Ports Organisation, en branschorganisation för hamnar runt Östersjön som Stockholms Hamnar är medlem i sedan början på 90-talet.

För Stockholms Hamnars del avser projektet olika förstudier som gäller utbyggnad av land-elanslutningar för kryssningsfartyg i Värtahamnen/Frihamnen och för färjor vid Stadsgården. Stockholms Hamnar är även koordinator av projektet, vilket innebär ett övergripande ansvar samt kommunikationen med EU. Ett av de viktiga målen i projektet är även att öka informationsutbytet mellan hamnarna i Östersjön när det gäller land-elanslutningar samt att utbyta kunskap och best practice i ämnet.

Ansökan till EU skickas in i mitten av januari och om allt går vägen startar projektet i juli 2023 och sträcker sig till juli 2025.

Utbyggnad av land-elanslutning finns bland annat med som krav i EU:s politik kopplat till klimatmål och omställning till en grönare sjöfart, kallat Fit for 55. Redan idag elansluter en stor del av den ordinarie färjetrafiken i Stockholm och det byggs nya landelanslutningar för fartyg vid kaj i både Kapellskärs hamn och på Stadsgården.

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se