Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

EU inspekterar arbetet med elanslutningar för kryssningsfartyg

Besökare framför elstation på Stadsgården

I mitten av september besökte representanter för EU Stockholm för att ta del av hur projektet med att elansluta kryssningsfartyg fortskrider.

Vid en workshop i Stockholm, som gick av stapeln 12-13 september, redovisade Stockholms Hamnar samt hamnarna i Århus, Köpenhamn och Helsingfors hur arbetet med att kunna elansluta enligt en gemensam internationell standard i de olika hamnarna framskrider. Dessutom ingick ett besök på plats i Stadsgården där arbeten med elanslutningar pågår.

Projektet ska vara klart under 2024 och får bland annat stöd från EU och Klimatklivet. Det genomförs i samarbete med hamnarna ovan och är en miljösatsning som leder till betydligt lägre utsläpp av luftföroreningar i Stockholm och runt Östersjön.

I Stockholm ingår att utrusta Stadsgårdens kajläge 167 (klart 2023) och kajläge 160 (klart 2024) med elanslutning. Dessa kryssningslägen är två av de mest använda inom Stockholms Hamnar. Bedömningen är att minst 45 procent av Stockholms kryssningsanlöp kan elansluta vid kaj när utrustningen väl finns på plats.

Närbild av stora elkontakter

Läs mer om elanslutningar i Stockholms Hamnars hamnar

EU-logga: Co-funded by the European Union