Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ny rapport visar Stockholms Hamnars regionalekonomiska betydelse

Flygbild över centrala sjöfartsstockholm med flera fartyg vid kajerna

En ny rapport framtagen av WSP Advisory visar hur viktig sjöfarten är för Stockholmsregionens tillväxt. Stockholms Hamnars verksamhet genererar 24 000 arbetstillfällen, ger 29,5 miljarder kronor i BRP och 2,9 miljarder kronor i kommunala skatteintäkter.

WSP Advisory har tagit fram en ny rapport som visar viktiga siffror för sjöfartssektorn i Stockholmsregionen och att Stockholms Hamnars verksamhet har en stor regionalekonomisk betydelse. Rapporten presenterades under ett lunchseminarium för sjöfartsbranschen den 6 december.

– Siffrorna i denna rapport är tydliga. Sjöfartsstockholm spelar en viktig roll för regionens tillväxt med en hållbar varuförsörjning och blomstrande besöksnäring, säger Joakim Larsson (M) ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar.

Enligt rapporten genererar Stockholms Hamnars verksamhet 24 000 arbetstillfällen. Totalt motsvarar dessa arbetstillfällen 1,9 procent av Stockholms läns totala arbetsmarknad.

Resultatet visar även att det BRP*-tillskott som Stockholms Hamnar genererar uppgår till 29,5 miljarder kronor. Det motsvarar 1,8 procent av Stockholms läns totala BRP år 2019.

– Vi har länge vetat att Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar ett normalår. Det känns betryggande att nu också ha siffror på den regionalekonomiska betydelsen. Våra hamnar är mycket viktiga för regionen, och nu har vi det svart på vitt, fortsätter Joakim Larsson.

Den sysselsättning som Stockholms Hamnars verksamhet genererar bidrar även med skatteinkomster genom kommunalskatten. Dessa kommunala skatteintäkter beräknas uppgå till 2,9 miljarder kronor. Det motsvarar 1,6 procent av de totala kommunala skatteintäkterna i Stockholms län år 2019.

*bruttoregionprodukt

Läs eller ladda ner rapporten

Till sida där du kan läsa eller ladda ner rapporten

Pressbild

Till bild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se