Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Innovation testas i smart sjömärke i Stockholm Norvik

Sjömärke på klippa vid Stockholm Norvik Hamn

I farleden till Stockholm Norvik Hamn har ett sjömärke på land, en så kallad belyst skärm, utrustats med en metanoldriven bränslecell. Bränslecellen ingår i ett pilotprojekt inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea, som genom digitalisering ökar säkerheten och effektiviteten i farleder.

I mars kompletterades en av fyra belysta skärmar för vägledning av fartygstrafiken som finns i farleden in till Stockholm Norvik Hamn, med en bränslecellsenhet. Bränslecellen, som drivs med metanol, fungerar som en backup till det redan solpanelsbeklädda sjömärkets funktioner. Pilotprojektet sker inom ramen för EU-projektet Intelligent Sea som Stockholms Hamnar deltar i tillsammans med Nådendals Hamn och det finska företaget Arctia.

Finska Arctia har levererat samtliga fyra digitalt smarta sjömärken med belysta skärmar som Stockholms Hamnar ansvarar för. Sjömärkena är uppkopplade via mobilnätet till internet och kan fjärrövervakas och fjärrstyras.

– Detta är ett väldigt bra exempel på hur hållbara och innovativa lösningar blir en del av det moderna Stockholm Norvik Hamn. Med hjälp av ny spännande teknik från våra leverantörer och stöd från EU får vi en klimatsmart lösning som dessutom bidrar till sjösäkerheten, säger Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande i Stockholms Hamn.

De belysta skärmar som är föremål för pilottestet drivs med uppladdningsbara batterier kopplade till solceller. Solenergi räcker för att driva smarta sjömärken året om i Europa och Storbritannien. I Norden, med mörkare vinterhalvår, utvecklas i och med detta pilotprojekt nu möjligheten med att enheterna får stöd av bränsleceller när solljuset inte räcker till. Medan solcellspanelerna tar hand om det elektriska behovet under sommarmånaderna, ska bränslecellen med metanol täcka upp behovet av laddning under de mörka vintermånaderna.

– Bränslecellen med metanol hjälper till att ladda batterierna under vintern. Det här möjliggör en betydligt högre energiförbrukning än med solpanelerna, vilket i sin tur ökar möjligheterna till kompletterande utrustning, som väderstation, kamera eller till och med 5G-nätverk, säger Jonas Andersson, farledsansvarig på Stockholms Hamnar.

De små bränslecellerna har funnits på marknaden i några år, till exempel som backup för telekommunikationssystem och väderstationer i avlägsna trakter, samt för privatbruk i båtar och campingbussar Att metoden inte blivit vanlig i marina sammanhang kan ha att göra med att saltet i havsvattnet har en korroderande effekt. För att motverka detta har Arctia utvecklat ett filtrerande ventilationssystem som nu testas i sjömärket vid Stockholm Norvik Hamn.

EU-projektet Intelligent Sea löper mellan åren 2018 och 2022. Projektet har beviljats EU-stöd från programmet Connecting Europe Facility (CEF).

EU:s logotype för medfinansiering

Pressbild

Till bild på Flickr (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se