Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Destination Gotland elansluter i Stockholms Hamnar

Tre män klipper band för att inviga elanslutningen i Nynäshamns hamn

Destination Gotland och Stockholms Hamnar tar ännu ett steg för en mer hållbar sjöfart. Sedan 2020 är det möjligt för Destination Gotland att bunkra flytande natur- och biogas i Nynäshamns hamn. Nu elansluter även Destination Gotlands fartyg vid kaj för att minska utsläpp till luft och ljud från motorerna när fartygen ligger vid kaj.

Tisdagen den 6 juli invigdes den nya elanslutningen i Nynäshamns Hamn. Inkopplingen genomförs tillsammans med Destination Gotland för att möjliggöra en mer miljöanpassad fartygstrafik. Investeringen uppgår till drygt 8 miljoner kronor och anslutningarna är byggda enligt internationell standard med högspänning.

– Att elansluta Destination Gotlands fartyg är en del i Stockholms Hamnars handlingsplan för utbyggnad av elanslutningar i våra hamnar som utgår från största möjliga nytta. Vi arbetar vidare med utgångspunkt i den planen och ett delmål är att utsläpp till luft från sjöfarten vid Stockholms Hamnars kajer ska minska med 25 procent från år 2019 till år 2025, säger Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar har länge arbetat med att ge miljörabatter för att uppmuntra kunder att vidta miljöförbättrande åtgärder. Miljörabatterna fokuserar på minskade utsläpp till luft och premierar fartyg med bättre miljöprestanda. Elanslutning vid kaj minskar fartygens påverkan på omgivningen genom att hjälpmotorerna kan stängas av, vilket minskar utsläpp till luft och till viss del även ljud.

– Det är mycket glädjande att våra fartyg nu kan kopplas till landström vid kaj i hamnen. Vi arbetar målmedvetet för att ställa om till mer hållbara överfarter. Målet är en helt fossilfri Gotlandstrafik. Landanslutningen tillåter oss inte bara att minska våra utsläpp och minimera ljudnivån, utan betyder även en förbättrad arbetsmiljö i våra maskinrum, säger Marcus Risberg, vd på Destination Gotland.

Stockholms Hamnar har arbetat med elanslutningar sedan 80-talet och har som strategi att vid ombyggnation av hamnar och kajer eller när det byggs nytt, göra det möjligt för fartyg att elansluta vid kaj. Vi arbetar dessutom med en utbyggnad av elanslutning i befintlig hamninfrastruktur. I takt med att fartygen och effektuttagen blir större blir även elanslutningsfrågan mer komplex och angelägen. Det är ett långsiktigt arbete tillsammans med andra hamnar runt Östersjön rederikunder och elnätsägare. 

– Fartygstrafiken mellan Nynäshamns hamn och Visby fungerar som en bro mellan fastlandet och Gotland och är en livsnerv för såväl boende och turister som för gods- och frakttransporter. Det är glädjande att fartygen nu kan elansluta i hamn för en mer miljöanpassad sjöfart, fartygen bunkrar sedan 2020 natur- och biogas i hamn och nu tar vi ytterligare ett viktigt steg för en hållbar sjöfart, säger Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn. 

Läs mer om hur Stockholms Hamnar arbetar med elanslutningar