Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar stärker samarbetet med europeiska aktörer mot narkotikasmuggling och organiserad brottslighet

Grindar in mot ett hamnområde

Som en av Sveriges största hamnar är Stockholms Hamnar en nyckelaktör i kampen mot tullbrottslighet. Genom flertalet samarbeten och partnerskap, både nationellt och internationellt, har Stockholms Hamnar kontinuerligt drivit säkerhetsarbetet framåt på såväl strategisk som operativ nivå. Från och med maj är Stockholms Hamnar även anslutet till European Ports Alliance, ett nätverk knutet till EU:s färdplan för att bekämpa narkotikasmuggling och organiserad brottslighet.

Med 75 procent av EU:s externa handelsvolym och 31 procent av den interna handeln som passerar genom de europeiska hamnarna, är hamnsektorn av avgörande betydelse för arbetet mot tullbrottslighet, i nuläget särskilt narkotikasmuggling och kriminella nätverk.

Stockholms Hamnars samtliga fasta hamnanläggningar är civila skyddsobjekt. Verksamheten är samhällsviktig eftersom transporter till/från och varuförsörjningen av hela Mälardalsregionen till stor del sker genom koncernens hamnar. Verksamheten pågår dygnet runt och beredskap är en naturlig del av ordinarie verksamhet.

Förutom det egna säkerhetsarbetet har Stockholms Hamnar nära samarbeten – både i vardagen och i den strategiska planeringen – med Polismyndigheten, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänster, Länsstyrelsen och Samverkan Stockholmsregionen. Från och med maj ingår Stockholms Hamnar även i nätverket European Ports Alliance.

– Deltagandet i European Ports Alliance är en del av vårt engagemang för att motverka tullbrottslighet med särskilt fokus på narkotikasmuggling och organiserad brottslighet. Genom att samarbeta med aktörer inom både privat och offentlig sektor i Europa har vi en betydligt större möjlighet att driva förändring och stärka säkerheten i hamnarna, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

European Ports Alliance förenar en bred grupp intressenter inom både den privata och offentliga sektorn med målet att stärka insatserna mot brottslighet i hamnar. Nätverket fokuserar på att identifiera sårbarheter, dela bästa praxis, hitta praktiska lösningar och harmonisera regelverk.

Läs mer om European Ports Alliance (extern länk)

Pressbild

Länk till pressbild (extern länk)