Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar och 500 kollegor i Stockholms stad övade krigsledning

Man anar deltagare på en scen. Åhörares siluetter i fokus.

Stockholms stad har genomfört STADSÖ24, en stor gemensam krigsledningsövning. Krigsledningar från 30 förvaltningar och bolag, inklusive Stockholms Hamnar, övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap. Scenariot alla ställdes inför var det värsta tänkbara – krig i Sverige.

Mycket har hänt som förändrat omvärldsläget det senaste decenniet. Därför återuppbygger Stockholms stad sin del av det civila försvaret. En del av det är förmågan att organisera stadens verksamheter även i krig.

Under krigsledningsövningen deltog närmare 500 personer, tillsammans med observatörer från bland annat Mellersta militärregionen, Östra civilområdet, Samverkan Stockholmsregionen, Polisregion Stockholm, Malmö stad och Göteborgs stad.

– Stockholm ska alltid fungera. I vardag, i kris men också ytterst i krig. Stockholmarna ska känna sig trygga med att staden tar den utgångspunkten på allvar. Vi har en beprövad förmåga att agera i kriser men vid höjd beredskap – alltså vid fara för krig eller i krig – är det särskilt viktigt att vi kan agera som en sammanhållen aktör med både muskler och flexibilitet för att hantera svåra påfrestningar, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör.

Övningsdeltagarna genomgick först en förberedande utbildning för att fördjupa kunskapen i höjd beredskap och totalförsvar, lagstiftning och stadens uppdrag. Ett väpnat angrepp ställer helt nya krav på stadens verksamheter, det blev mycket tydligt.

Hamnar är vital infrastruktur både för en stad och ett land. 9 av 10 varor som importeras till Sverige kommer sjövägen och hamnar är porten ut mot världen och in i landet. Stockholms Hamnars hamnar ligger dessutom strategiskt mitt i Östersjön med närhet till Gotland och mitt i huvudstaden.

– Att öva olika typer av kriser ingår i en hamns vardag. Men att öva i den här skalan och med värsta tänkbara scenario stärker på allvar förmågan att organisera och samordna stadens och vår egen verksamhet i krig. Jag är otroligt imponerad över det arbetet som genomfördes och den samlade kompetens som finns i hela vår organisation, säger Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamnar.

Erfarenheterna från övningen tas med i vidareutvecklingen av stadens krigsorganisationer och den generella förmågehöjningen inom totalförsvaret.