Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Senaste nytt om Stockholm Norvik Hamn

  • Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

    NICE – ett samverkansprojekt för mellanlagring av koldioxid i Stockholm Norvik Hamn

    Genom att etablera ett logistiknav för koldioxid i Stockholm Norvik Hamn möjliggörs en effektiv och hållbar transportkedja från flera potentiella utsläppare i östra Sverige. Oavsett var utsläpparen befinner sig kan koldioxiden fraktas med tåg, pråm eller mindre fartyg till navet för mellanlagring innan den transporteras med större fartyg till sin slutdestination.

    Publicerad:

  • Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

    Stockholm Norvik Hamn logistiknav för koldioxid i östra Sverige

    Genom att etablera ett logistiknav för koldioxid i Stockholm Norvik Hamn är det möjligt att skapa en effektiv och hållbar transportkedja för koldioxid från flera potentiella utsläppare i östra Sverige. Det här visar slutrapporten från förstudien i projekt NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden.

    Publicerad:

  • Karta över de europeiska transportkorridorerna samt flygbild över Stockholm Norvik Hamn

    Stockholm Norvik Hamn får EU-status

    Stockholm Norvik Hamn har nyligen erhållit så kallad comprehensive-status efter en presenterad överenskommelse om EU:s förordning för utvecklingen av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Att ingå i EU:s transportnätverk och få comprehensive-status innebär bland annat en möjlighet att söka stöd från EU. För Stockholm Norvik Hamns del skapar det större möjligheter att fortsätta utvecklas som nod för hållbara transporter och bli en ledande energihubb.

    Publicerad:

  • Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

    Kickoff för CCS i Stockholm Norvik

    Måndag 11 september träffades samtliga involverade aktörer i projekt NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden. Det här var en gemensam start för att kalibrera arbetet framöver.

    Publicerad:

  • Bildmontage med kranarna där både namnen Estelle och Oscar syns

    Containerkranar i Stockholm Norvik Hamn får kungliga namn

    Tidigare i år invigdes Stockholm Norvik Hamn av Sveriges kungligheter och hamnens två containerkranar fick namnen Estelle och Oscar. Nu har skyltarna monterats på plats på de 120 meter höga kranarna.

    Publicerad:

  • Stockholm Norvik Hamn / Stockholm Norvik Port

    Stockholm Norvik Hamn som CCS-nav för att nå nationella klimatmål – nu startar förstudien

    Energimyndigheten har i maj beviljat medel för att genomföra en förstudie om etablering av ett logistiknav för insamlad koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS-området. Det långsiktiga målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för att fånga in, mellanlagra och transportera koldioxid i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

    Publicerad:

  • Anna Kinberg Batra, Jens Holm och Magdalena Bosson

    Stockholm Norvik Hamn som hubb och powerbank för framtidens hållbara transporter

    Hur kan Sveriges modernaste godshamn vara en strategisk hubb och partner för mer hållbara godstransporter? Den frågan diskuterades när länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms Hamnar samlade representanter för näringsliv, kommuner och myndigheter till ett rundabordssamtal i Stockholm Norvik Hamn.

    Publicerad:

  • Kungligheter klipper bandet på scen i Stockholm Norvik Hamn

    Stockholm Norvik Hamn officiellt invigd av H.M. Konungen och H.K.H. Kronprinsessan

    Sveriges nya stora godshamn Stockholm Norvik slog upp portarna 2020. Nu är den officiellt invigd av Hans Majestät Konungen och Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan.

    Publicerad:

  • Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

    Stockholm Norvik Hamn möjligt CCS-nav och viktig pusselbit för att nå nationella klimatmål

    Stockholms Hamnar startar en förstudie om etablering av ett nav för insamling av koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS-området. Målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

    Publicerad:

  • Den nya överrampen i Stockholm Norvik Hamn

    Utökad service med ny rejäl överramp i Stockholm Norvik Hamn

    Roro-trafiken via Sveriges nya storhamn Stockholm Norvik ökar stadigt. Nu utrustas hamnen med en ny överramp som förbättrar lastnings- och lossningskapaciteten avsevärt i roro-terminalen.

    Publicerad: