Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Peter Hellgren, vice vd Viking Line Skandinavien AB

Peter Hellgren

– Passagerartrafiken är livsavgörande för Stockholm som hamnstad.

– Passagerartrafiken är livsavgörande för Stockholm som hamnstad. Siffrorna i den här rapporten talar sitt tydliga språk. Det är imponerande läsning. Jag blev inte förvånad, men jag hoppas att alla förstår hur viktig hamnverksamheten är.

Det säger Peter Hellgren, vd på Viking Line Skandinavien AB. Rederiet har sex fartyg som trafikerar norra Östersjön. De rödvita båtarna är ett välkänt inslag i Stockholmsbilden och tusentals passagerare kliver av i Masthamnen varje vecka.

– Vi bidrar till att tillgängliggöra Stockholm och förenar länderna kring Östersjön. Jag skulle önska att alla förstod hur viktigt sjöfarten är för staden och att Stockholm hade en tydligare sjöfartsstrategi.

– Det är viktigt att sjöfartsfrågorna prioriteras när man planerar infrastrukturen i vår huvudstad, för sjöfarten är och förblir en del av stadsbilden. Om jag fick önska mig något så vore det att vi hade garantier för att våra fartyg har en plats i ett längre perspektiv, minst 20 år, helst 50. Fartygen tenderar att bli allt större och de måste garanteras utrymme.

– Vi ligger bra till vid Masthamnen. Våra passagerare tar sig relativt snabbt in till Gamla stan och city. Resenärerna har ungefär sex timmar på sig att ”göra stan”. Jag vet att många intressen gör anspråk på Stockholms kajer, men vinsterna och fördelarna som är kopplade till passagerartrafiken är ovärderliga för staden.