Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter

 • Kryssningsfartyg som får eskort av vattensprutande bogserbåt

  Triss i kryssningsfartyg avslutade ordinarie kryssningssäsong i Stockholms Hamnar

  Stockholm står sig stark som kryssningsdestination och närmare 100 fartyg har under säsongen gästat Stockholms Hamnar. Goda samarbeten och en säker och försiktig återstart resulterade i ännu en lyckad kryssningssäsong.

  Publicerad:

 • En av elanläggningsbyggnaderna framför ett kryssningsfartyg

  Stockholms Hamnar ett steg närmare elanslutning för kryssningsfartyg vid Stadsgården

  Stockholms Hamnar har beviljats bygglov för att utrusta Stadsgården med elanslutning för fartyg. Miljösatsningen är ett samarbete med andra Östersjöhamnar som leder till betydligt lägre utsläpp av koldioxid och luftföroreningar från kryssningsfartygen i Stockholm och runt Östersjön.

  Publicerad:

 • Thomas Andersson, Harry Bouveng och Fredrik Lindstål vid den nya solcellsanläggningen i Stockholm Norvik

  Hamn-Sveriges största solcellsanläggning invigd i Stockholm Norvik Hamn

  Sveriges modernaste hamn, Stockholm Norvik, har nu även utrustats med hamn-Sveriges största solcellsanläggning. Det är en fortsatt satsning på förnybar energi som är helt i linje med Stockholms Hamnars långsiktiga miljömål.

  Publicerad:

 • Hamnstyrman ser på när last lossas från fartyg

  Från Asien till Frihamnen – nya godsvolymer via Stockholms Hamnar

  Godset tar nya vägar via Stockholms Hamnar med stora miljövinster som följd. Rederi Thorco Projects lossade volymer i Frihamnen som gått hela vägen från Asien till Stockholm.

  Publicerad:

 • Invigning ny färjelinje Sverige - Tyskland

  Ny färjelinje mellan Sverige och Tyskland

  Den 30 augusti invigde Rederi AB Gotland en ny färjelinje, Hansa Destinations, för gods- och passagerartrafik mellan Nynäshamns hamn och Rostocks hamn. Linjen är den tolfte destinationen i Stockholms Hamnar och kopplar samman Stockholmsregionen med den tyska marknaden och kontinenten.

  Publicerad:

 • Ett pärlband av fartyg i Stockholms skärgård

  Östersjön mer än ett hav – en bro mellan grannar

  Den årliga Östersjödagen sätter ett viktigt hav i fokus. Ett hav som är avgörande för handel och resande, men också ett känsligt hav. Under sommaren har Stockholms Hamnar sett en efterlängtad återstart av fartygstrafiken efter pandemin. Nu fortsätter hamnarna i Stockholm och Helsingfors samarbetet i hållbarhetsfrågorna för att värna och vårda Östersjön, vår gemensamma resurs.

  Publicerad:

 • Fyra fartyg som samtidigt ligger inne i Kapellskärs hamn

  Supersiffror i Kapellskärs hamn

  Mängden gods fortsätter att peka rakt uppåt i Kapellskärs hamn, Stockholms Hamnars största godshamn. Till och med juli i år har volymerna ökat med hela 9,6 procent jämfört med samma period året innan. Den ökade efterfrågan på godshantering befäster hamnens position som en av Sveriges viktigaste godshamnar.

  Publicerad:

 • Ny färjelinje till Stockholms Hamnar mellan Sverige och Tyskland

  I slutet av augusti startar Rederi AB Gotland en ny färjelinje, Hansa Destinations, för gods- och passagerartrafik mellan Nynäshamns hamn och Rostocks hamn. Linjen blir den tolfte destinationen i Stockholms Hamnar och kopplar samman Stockholmsregionen med den tyska marknaden och kontinenten. Linjen möjliggör en överflytt av långväga transporter från land till sjö, med stora hållbarhetsvinster som följd.

  Publicerad:

 • Tre män klipper band för att inviga elanslutningen i Nynäshamns hamn

  Destination Gotland elansluter i Stockholms Hamnar

  Destination Gotland och Stockholms Hamnar tar ännu ett steg för en mer hållbar sjöfart. Sedan 2020 är det möjligt för Destination Gotland att bunkra flytande natur- och biogas i Nynäshamns hamn. Nu elansluter även Destination Gotlands fartyg vid kaj för att minska utsläpp till luft och ljud från motorerna när fartygen ligger vid kaj.

  Publicerad:

 • Holger Bloms plats på Norr Mälarstrand

  3 av 4 tycker Stockholms innerstadskajer är trevliga och attraktiva att vistas på

  En färsk undersökning från Novus visar att Stockholms innerstadskajer är populära. Många stockholmare vill vistas vid kajerna oftare än idag och man ser gärna fler caféer och restauranger.

  Publicerad: