Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Helge tar hand om salt och sand

Plogmaskin i hamnen och Helge Yrjas

Tallink Siljas Isabelle har nyligen lagt till och det myllrar av folk i hamnen. Ettans buss stannar till vid sin hållplats och allt flyter på som vanligt. Att hamnen var täckt av snö kvällen innan finns det inga spår av. Det tack vare ett otroligt välsmort maskineri av bland annat snöplogar, arbetskraft och logistik.

05.00

Det är becksvart ute. Helge Yrjas kisar ut genom fönstret och ser att snön ligger tjock utanför huset hemma i Huddinge. Att kolla vädret är det första Helge gör när han har vaknat. Via sin telefon kan han även se den exakta temperaturen och luftfuktigheten i Stockholms Hamnars områden, en tjänst kopplad till flertalet väderstationer inom området.

– Man känner sig lite som en meteorolog med tiden, säger Helge.

Helge Yrjas arbetar som markansvarig för Stockholms Hamn. Dessförinnan arbetade han med att besiktiga fritidsfartyg på över 13 meter för Stockholms Hamnars räkning. Privat nöjer han sig med sin lilla fiskebåt som står startklar på trailern.

– Jag slipper det obligatoriska klubbengagemanget som kommer med att ha en båtplats och kan i stället lägga min tid på familjen.

Därefter ringer han upp den jourhavande arbetsledaren, som snabbt får redovisa läget från nattens snöröjning medan Helge väntar på bussen från Huddinge.

06.15

Morgnarna börjar alltid med det så kallade bönemötet mellan Helge och arbetsledaren från Wio, en professionell och pålitlig entreprenör från Roslagen sedan tjugo år tillbaka. Under mötet går man igenom nattens händelser och lägger upp taktiken inför dagen.

– Det kan bli ett långt snöfall och då gäller det att resurserna räcker till.

Det avvägs hur mycket som ska stjälpas av på snötippen intill Loudden och hur mycket som ska ner i Saltsjön. Två gånger per år skickas snöprover in till Naturvårdsverket som visar på halterna av tungmetaller och gifter. Stockholms Hamnar har dispens för att stjälpa 100 000 kubikmeter per år i Saltsjön.

– Vi tar bort snön på en gång, så halterna ligger väldigt lågt för oss, säger Helge belåtet.

08.00

Efter mötet tar Helge den lilla trappan upp till Bevaknings- och trafikcentralen, BTC, för att höra efter om det har hänt något som han måste ta tag i med detsamma.

Helge hämtar den bokade bilen och beger sig ut för att se om det är röjt som det ska, eller om något behövs korrigeras. Det tar sin tid att kontrollera området, som innefattar hela innerstaden med alla dess kajremsor som måste skottas och sandas för hand.

– Sandar gör vi med en salt- och sandblandning som består av 3–5 procent salt. Den fungerar bäst för oss. Och sandas måste det göras även när det inte har snöat, om det finns risk för halka, det vill säga. Vid eventuell personskada är vi direkt ansvariga, och där vill man inte hamna.

Helges jobb är inte bara att hålla rent på ytan, utan består även av att se till att det är grovstädat under marknivån. På våren och sommaren för smält- och regnvattnet med sig skräp och sand ner i brunnarna som i sin tur fångas upp i sandfällor. Helge ser till att sandfällorna sugs ur ordentligt då det annars kan bli problem med rörsystemet och orsaka översvämningar.

– Det regnar inte lika ofta men allt intensivare nu för tiden, och det finns en hel del källarlokaler i området, säger Helge

Att vintrarna blir allt mildare och snöfattigare ses som en vinst. Det gynnar inte bara Stockholms Hamnar ur ett ekonomiskt, utan även ur ett underhålls- och säkerhetsmässigt perspektiv.

Ett enda snöfall kan nämligen kosta uppemot 1,4 miljoner kronor och under en snörik vinter kan notan hamna på närmare 25 miljoner kronor. Nu får den ordinarie personalen tid över för att rusta upp och se till att hamnen är i gott skick.

När budgeten sätts för kommande år går man tillbaka tre år, eftersom vintrarna kan se så pass olika ut.

– Har det varit tre snöfattiga vintrar i rad kan man räkna med mycket snö till nästa, och då får vi ta med det i beräkningen, säger Helge Yrjas.

14.00

Med nöd och näppe hinner Helge precis tillbaka till veckovisa sjömötet, där hamnstyrmän, projektledare för de stora projekten och ibland externa partners samlas. Mötena är väldigt uppskattade, då det tidigare var upp till var och en att på egen hand söka efter informationen.

På mötet tas det upp vad som är på gång och vad som gäller, så det inte blir några missförstånd. Att tiderna hålls för färjorna och i containerterminalen är alltid första prioritet, då marginalen för förseningar är väldigt liten.

På sommaren händer det att färjor behöver lägga till i Nynäshamn, och då ligger det på Helges bord att se till att hamnen är ordentligt bemannad samt att det finns bussar och bagagevagnar på plats till passagerarna.

– Vi är en riksväg genom vattnet. Trafiken får inte stanna, säger Helge allvarligt.

16.04

Allt är ordnat inför kvällsröjningen och Helge kan med ro börja bege sig hemåt igen. Att man röjer snön under kvälls- och nattetid är främst av säkerhetsskäl, eftersom det då är lugnt i området.

– Vi håller stenhårt på säkerheten. Det ska vara seriöst med flytväst och hjälmar. Vi lägger även vikt vid den ergonomiska biten, det är viktigt att inte slita på kroppen, säger Helge.

20.12

Som markansvarig slutar inte arbetspasset när man lämnat hamnen. Innan läggdags är det tid för kvällsavslutning, där arbetsledaren och Helge återigen stämmer av läget, ser till så att tillstånden är på plats och att snötipparna är öppna.

Nu kan Helge gå och lägga sig och hoppas på att inga allvarligare incidenter inträffar under natten, då han alltid har jour.

Och vem vet, kanske blir det plusgrader i morgon?