Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Arbeten pågår på Stadsgårdskajen

För att skapa möjlighet att elansluta kryssningsfartyg och förbättra färjornas elanslutning pågår just nu omfattande arbeten på Stadsgårdskajen och Masthamnen.

Arbetena beräknas pågå fram till september. Under tiden kommer vissa av Viking Lines fartyg inte att kunna elansluta som vanligt, vilket kan orsaka en del störningar.