Nybrokajen

Flygbild över Nybrokajen/Nybroviken

Läs om Nybrokajens historia (extern länk)

Kajfakta

1-3: Längd 140 meter, djup 3,0-4,5 meter.
Kajplats 3 är även snötipp.

4-6: Längd 137 meter, djup 5,5 meter.
Se detaljerad karta över Nybrokajen 5 (pdf)

7-12: Längd 270 meter, djup 3,7-3,0 meter.

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid medelvatten. Se även$8 i Hamnordningen.