Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Fritidsfartyg i Hammarbyslussen

Fritidsfartyg - l.ö.a. under 50 meter

Högsäsong*: 29 april - 29 september

07.00-23.30: Slussning vid behov.
Övrig tid: Slussen öppnas vid behov kl. 00.00, 01.00, 02.00 och 04.30.

Lågsäsong*: 30 september - 28 april

07.00-18.00: Slussning vid behov.
Övrig tid: Förutsatt att en föranmälan gjorts öppnas slussen kl. 19.00, 22.00, 00.00, 01.00, 02.00 och 04.30. Föranmälan görs 5 timmar innan och bekräftas 1 timme innan slussning, dock tidigast dagen innan. Anmäl till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikledningscentral, tel. 08-670 28 10.

Fartyg med l.ö.a. större än 50 meter - föranmäl alltid

Föranmälan görs 5 timmar innan och bekräftas 1 timme innan slussning, dock tidigast dagen innan. Befälhavaren eller dennes ombud anmäler till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikledningscentral, tel. 08-670 28 10.

Kostnad för fritidsfartyg

Från Mälaren till Saltsjön: 320 kr
Från Saltsjön till Mälaren: Gratis
Säsongskort 2024: Köps i slussen och kostar 1400 kr

Avgifterna för fritidsfartyg betalas i slussen och är inklusive moms.
Säsongskort går att köpa både från sjösidan och från landsidan under slussens öppettider.
Obs! Inga kontanter hanteras i slussen, utan all betalning ska göras med kort.

Av säkerhetsskäl slussar ranka farkoster - kajaker och kanoter - gratis. Övriga fartyg, se ovan.

Förhandsbeställning av slussning

Kontakta bevaknings- och trafikledningscentralen, BTC
Tel: 08-670 28 10
VHF Kanal 12 eller 16
btc@stockholmshamnar.se

*Datum för säsongerna justeras årligen.