Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Remisser

Stockholms Hamnar tar emot och besvarar på ett stort antal remisser i olika frågor. Remisserna kommer främst från Stockholms stad men även direkt från till exempel myndigheter och departement.

Remissvaren anmäls på Stockholms Hamnars styrelsemöten. Remiss och svar publiceras i dagordningen för mötet som finns publicerade här (extern länk)

Remisser som anmälts vid styrelsemöten före 1 juli 2022 finns publicerade här (extern länk).