Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ansöka om tillträde till Stockholms Hamnar

Exempel på hur behörighetskort kan se ut

För att få vistas i hamnanläggningarna i Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm måste du ansöka om tillträde. Du ska ha kännedom om Stockholms Hamnars säkerhetsregler och ditt ansvar rörande behörighets- och passerkortet. Dels för att vara behörig men även för att våra hamnanläggningar ska vara en trygg och säker plats för både anställda och besökare.

Det finns särskilda föreskrifter och regler för arbete i oljehamnar. Till exempel krävs ett särskilt arbetstillstånd innan arbete kan påbörjas.

Läs mer om Stockholms Hamnars säkerhetsregler

Är du entreprenör som endast behöver tillträde till fastigheter? Klicka här
Är du hyresgäst som söker passerkort? Klicka här 

Ska du arbeta i eller besöka en hamnanläggning vid något enstaka tillfälle? Då ska du ansöka om ett tillfälligt behörighetskort via din kontaktperson på Stockholms Hamnar. Kortet ska sedan återlämnas senast nästa dag.

Viktigt att veta i samband med att du ansöker

 • Avvikelser från gällande regler och villkor kan leda till böter och/eller avstängning från hamnanläggningar som tillhör Stockholms Hamnar.
 • Förlorat kort ska omedelbart anmälas till Stockholms Hamnar.
 • Alla behörighets- och passerkort som utfärdas är personliga och ska hanteras som värdehandling. Det är därför aldrig tillåtet att låna ut ett kort.
 • För anskaffande av behörighets- och passerkort kan en avgift tas ut av Stockholms Hamnar.
 • Om du har beviljats ett behörighets- och passerkort är du skyldig att bära det synligt och att uppvisa det vid kontroll i en hamnanläggning.
 • Du ska se till att ingen obehörig följer med vid in- och utpassering i hamnanläggningar och byggnader.
 • Observera att det är ditt ansvar att kortet är giltigt samt att förnya det i god tid.
 • Om du ändrar något beträffande din anställning, hamnanläggningar/byggnad du arbetar i eller andra uppgifter så som kontaktuppgifter är du skyldig att informera Stockholms Hamnar om detta.
 • Vill du inte, eller kan du av någon anledning inte ansöka digitalt? Kontakta tilltrade@stockholmshamnar.se för att boka tid för ansökan på plats på Stockholms Hamnars huvudkontor i Frihamnen.

Avgifter (exkl. moms)

 • En avgift på 363 kronor tas ut för dig som inte arbetar på uppdrag av Stockholms Hamnar.
 • Om du inte hämtar ut ett beställt behörighets- och passerkort inom 14 dagar utgår en avgift på 363 kronor.
 • Utkvitterat kort ska återlämnas till Stockholms Hamnar inom 14 dagar efter att giltighetstiden gått ut. Om du inte lämnar tillbaka kortet, eller om du skadat eller tappat bort det, tar Stockholms Hamnar ut en avgift på 603 kronor.

Observera att Stockholms Hamnar bara fakturerar företagskunder. Privatpersoner betalar med kort eller swish i receptionen.

Så här ansöker du om tillträde till Stockholms Hamnars fastigheter eller hamnområden

1. Fyll i ansökan:

Ansökan om att erhålla tillträde till Stockholms Hamnar (extern länk)
Du kan också använda det här ansökningsformuläret för att ansöka om nytt kort, utöka giltighetstid samt ändra uppgifter eller behörigheter.

2. Skicka ett foto

Vi behöver ett fotografi av dig. Döp fotot till ditt för- och efternamn samt företag och skicka det till tilltrade@stockholmshamnar.se. Läs mer under Regler för godkänt foto

Gäller ansökan förlängning av giltighetstid på behörighetskort så har vi redan ditt foto. Du behöver alltså inte skicka ett nytt.

Du kan också fotografera dig i Stockholms Hamnars reception, i Magasin 2, Frihamnen.

Har du ytterligare information som du vill delge handläggaren skriver du det i samma mejl som du skickar ansökningshandlingen och fotot.

3. Genomför kursen Säker i hamn

Inom två veckor från att du skickat in din ansökan ska du genomföra webbutbildningen Säker i hamn (om du inte genomfört kursen det senaste året). Inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress du uppgivit. När du har genomfört utbildningen med godkänt resultat skickas din ansökan till handläggning.

Utbildningen kan du genomföra på vilken dator som helst som har internetåtkomst. Den tar cirka 20 minuter att genomföra och godkänd utbildning är giltig i ett år. Om kursen inte genomförs i tid kommer din ansökan automatiskt att avslås.

Utbildningen finns både på engelska och svenska. Har du ansökt om tillträde för längre än ett år kommer du få en påminnelse per e-post när det är dags att genomföra utbildningen igen.

Till utbildningen Säker i hamn (extern länk)

Under handläggningstiden

Var tillgänglig om handläggaren ställer frågor för att effektivisera handläggningen. Den normala handläggningstiden för passerkort är 4-5 arbetsdagar efter att en komplett ansökan skickats in. En komplett ansökan innebär att webbutbildningen Säker i hamn är gjord och att ett foto är inskickat. Ansökningshandlingar som inte är kompletta behandlas inte utan avslås.

När beslut är fattat

Du får ett mejl från Stockholms Hamnar när ditt behörighets- och passerkort är färdigt för avhämtning. Du ska då kvittera ut det i Stockholms Hamnars reception senast två veckor efter utskickat mejl. Därefter avslutas ärendet. Utlämnandet kan enbart ske till den person kortet är utställt till mot uppvisande av identitetshandling.

Frågor om tillträde och ansökningar?

tilltrade@stockholmshamnar.se
Tel. 08-670 27 81

Vid övriga frågor eller funderingar inför ditt besök:
reception@stockholmshamnar.se
Tel. 08-670 27 10

Spärra kort?

tilltrade@stockholmshamnar.se
Tel. 08-670 27 81

Läs om hur Stockholms Hamnar behandlar personuppgifter