Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Försäkring

Den här informationen gäller dig som äger fritidsfartyg och hyr kajplats av Stockholms Hamnar.

Krav om försäkring

Det är alltid fartygsägaren som är ansvarig för sitt fartyg enligt svensk lag.

Alla som hyr kajplats för fritidsfartyg hos Stockholms Hamnar måste inneha en godkänd försäkring motsvarande Kasko- & P&I-försäkring. Den ska minst täcka skada av annans egendom, miljöskada samt vrakborttagning för sitt fritidsfartyg.

Stockholms Hamnar kan inte rekommendera något enskilt försäkringsbolag. 

Observera!

  • Fartygsägaren är alltid ansvarig för sitt fartyg och de kostnader som uppkommer vid skada.
  • Säkerhetsföreskrifter och samtliga krav i gällande avtal med Stockholms Hamnar måste alltid vara uppfyllda.

Assistans vid haveri

Om ett haveri eller utsläpp inträffar, ring alltid 112 vid fara för liv, hälsa eller miljö. Kontakta även alltid Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, BTC, som assisterar dig med snabb hjälp hela dygnet, året om. Du kan även ringa BTC om det finns en övervägande risk för haveri eller utsläpp.

Kontaktvägar vid haveri

  • Vid brand eller fara för liv, ring alltid 112
  • Ring Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikcentral, tel. 08-670 28 10
  • Anmäl sjöolycka till Transportstyrelsen. Blankett hittar du på Transportstyrelsens webbplats (extern länk)