Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Energieffektivisering

Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att energieffektivisera verksamheten. Målet är att Stockholms Hamnars verksamhet ska vara helt fossilfri 2030.

Energianvändningen består av fastighetsenergi, hamn-el (som utomhusbelysning, landgångar och ramper) samt drivmedel. De fossila koldioxidutsläppen från Stockholms Hamnars verksamhet kommer främst från energianvändning i byggnader, användning av drivmedel i fordon samt tjänsteresor. 

Åtgärder som pågår för att minska specifika anläggningars energiåtgång:

  • Frånkoppling av fasadbeslysning på terminalbyggnader
  • Avstängning/dimring av hamnplansbelysning
  • Justering av tid som ventilationsaggregat och belysning är i gång

Långsiktiga åtgärder för en effektiv energianvändning och minskad klimatpåverkan:

  • Minska fjärrvärme och fjärrkyla i förhållande till uppvärmda/kylda kvadratmeter
  • Öka egenproduktion av el, primärt via solceller
  • Eliminera icke-förnybara bränslen
  • Minska användning av el för egen verksamhet
  • Installera energilager om 1-3 MWh

Solceller

Stockholms Hamnar satsar på egen elproduktion genom att ha solcellsanläggningar i Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamns hamn, Stockholm Norvik Hamn och Kapellskärs hamn. Ambitionen är att öka produktionen av solel med 100 procent fram till 2026. Läs mer om Stockholms Hamnars solcellsanläggningar

Effektivare energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet

  Basår/målnivå
2018    2023       2027   
  35,56 kWh/tusen kr    -5% -10%

 

Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030

  Nuläge/målnivå
      2020             2025             2030      
800 ton 400 ton 0 ton