Vårt erbjudande

Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och många anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten.

Våra medarbetare beskriver sig själva som engagerade, lösningsinriktade och att de sätter verksamhetens intressen främst. Bra personalförmåner, satsningar på hälsofrämjande åtgärder och en positiv inställning till kompetensutveckling är viktiga områden som vi tror bidrar till att våra anställda mår bra och trivs.

Stockholms Hamnar vill ha friska och engagerade medarbetare som mår bra, presterar och utvecklas i takt med företaget. Du som är medarbetare hos oss uppmuntras bidra till ett lärande i vardagen, att delta i utbildningar och i olika utvecklingsprogram. För att matcha kompetensbehoven genomförs regelbundna medarbetarsamtal där individuella utvecklingsplaner upprättas.

Vi erbjuder också:

  • Egen motionshall och gym
  • Fredagsträning
  • Aktiv idrottsförening
  • Hälsobidrag
  • Rabatter genom Benify
  • Hälsoundersökning
  • Rikskortet
  • Fjällstugor i Tandådalen och Idre
  • Flextidsavtal

Vårt hvudkontor finns i moderna lokaler i Frihamnen.

Arbetar för mångfald och jämställdhet

Sjöfart och hamnverksamhet är av tradition en mansdominerad bransch. Vi tror att mångfald och jämställdhet skapar en klokare och bättre verksamhet och därmed ett företag med konkurrensfördelar. Därför arbetar vi målmedvetet med att öppna upp för att unga, äldre, invandrare, kvinnor och män ska få likvärdiga möjligheter på arbetsplatsen.

En alkohol- och drogfri arbetsmiljö

Bakgrundskontroll genomförs före anställning. Stockholms Hamnar arbetar för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför kan slumpmässiga drogtester förekomma under anställningen.