Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Vårt erbjudande

Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär. Man ska trivas på jobbet! Många anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten.

Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och vi är stolta över vår goda laganda. Våra anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten. Bra personalförmåner, satsningar på hälsofrämjande åtgärder och en positiv inställning till kompetensutveckling är viktiga områden som vi tror bidrar till att våra anställda mår bra och trivs.

Vi vill ha engagerade medarbetare som presterar och utvecklas i takt med företaget. Ett av våra huvudmål är att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Du som arbetar hos oss uppmuntras bidra till ett lärande i vardagen, att delta i utbildningar och i olika utvecklingsprogram. För att matcha kompetensbehoven genomförs regelbundna medarbetarsamtal där individuella utvecklingsplaner upprättas.

Vi vill att du ska må bra! Därför erbjuder vi också:

 • Friskvårdstimme
 • Aktiv idrotts- och kulturförening
 • Hälsobidrag på 5 000 kr per år
 • Rabatterat träningskort för alla Stockholms stads motionsanläggningar
 • Rabatter genom Benify
 • Lunchförmån Edenred
 • Flextidsavtal för tjänstepersoner
 • Pension: ITP1 eller ITP2 för tjänstepersoner. Kollektivanställda har avtalspension mellan SAF-LO
 • Pensionsrådgivning
 • Möjlighet till pensionsväxling
 • Kollektivavtalade försäkringar
 • Föräldralön (cirka tio procent av lönen i sex månader)
 • 30 dagars semester för tjänstepersoner
 • Semesterväxling - möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra dagar
 • Fredagsfralla (frukostfralla i samband med möte på fredagar)

Vårt huvudkontor finns i moderna aktivitetsbaserade lokaler i Frihamnen. Självklart har vi kollektivavtal.

Sjöfart och hamnverksamhet är av tradition en mansdominerad bransch. Vi tror att mångfald och jämställdhet skapar en klokare och bättre verksamhet och därmed ett företag med konkurrensfördelar. Därför arbetar företaget målmedvetet med att öppna upp för att unga, äldre, utomlands födda, kvinnor och män ska få likvärdiga möjligheter på arbetsplatsen.

Bakgrundskontroll genomförs före anställning. Stockholms Hamnar arbetar för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför kan slumpmässiga drogtester förekomma under anställningen.