Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Yrkesfartyg i Hammarbyslussen

Yrkesfartyg - l.ö.a. under 50 meter

Högsäsong*: 29 april - 29 september

07.00-23.30: Slussning vid behov.
Övrig tid: Slussen öppnas efter föranmälan. Föranmälan görs 5 timmar innan och bekräftas 1 timme innan slussning, dock tidigast dagen innan. Anmäl till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikledningscentral, tel. 08-670 28 10.

Lågsäsong*: 30 september - 28 april

07.00-18.00: Slussning vid behov.
Övrig tid: Slussen öppnas efter föranmälan. Föranmälan görs 5 timmar innan och bekräftas 1 timme innan slussning, dock tidigast dagen innan. Anmäl till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikledningscentral, tel. 08-670 28 10.

Fartyg med l.ö.a. större än 50 meter - föranmäl alltid

Föranmälan görs 5 timmar innan och bekräftas 1 timme innan slussning, dock tidigast dagen innan. Befälhavaren eller dennes ombud anmäler till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikledningscentral, tel. 08-670 28 10.

Myndighetsfartyg

Myndighetsfartyg behöver inte föranmäla vid akut behov av slussning. Anmäl ankomst till Stockholms Hamnars bevaknings- och trafikledningscentral, tel. 08-670 28 10.

Kostnad för yrkestrafik

Fartyg upp till 300 bruttoton: 750 kr/slussning
Fartyg över 300 bruttoton: 3,04 kr per GT/slussning

Yrkesfartyg har möjlighet att betala en årsavgift om 300 000 kr/fartyg. Årsavgiften medger obegränsat antal slussningar per kalenderår.

Avgifterna för yrkestrafik är exklusive moms.

Alla fartyg som INTE är fritidsfartyg – t.ex. statsfartyg, skolfartyg – betalar avgift enligt taxan för yrkestrafik. Fartyg utrustade med ”blåljus” – t.ex. polis, räddningstjänst – betalar ingen avgift.   

Betalning för yrkestrafik

Fartyg registrerade som yrkestrafik faktureras månadsvis i efterskott. För att bli fakturerad krävs att Stockholms Hamnar har kundens faktureringsuppgifter. Här kan du registrera faktureringsuppgifter (extern länk)

Det finns även möjlighet att betala engångsavgift med kort på plats i slussen.

Förhandsbeställning av slussning

Kontakta bevaknings- och trafikledningscentralen, BTC
Tel: 08-670 28 10
VHF Kanal 12 eller 16
btc@stockholmshamnar.se

*Datum för säsongerna justeras årligen.