Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Ombyggnaden av Slussen

Stockholms stad bygger om Slussen-området, inklusive f.d. Karl Johan-slussen. Den nya Victoriaslussen beräknas öppna under 2027.

Det är Stockholms stad som ansvarar för arbetet med att bygga om Slussen. Läs mer om nya Slussen på Stockholms stads webbplats (extern länk) 

Orsakerna till den stora ombyggnaden är två: Slussen är i dåligt skick och Mälarens reglering behöver förändras för att möjliggöra en ökad avtappning av vatten. Läs om Slussens historia (extern länk)

I samverkan med Stockholms Hamnar

För att arbetet ska bli så bra som möjligt samverkar Stockholms stad med Stockholms Hamnar kring utformning, funktioner för sjöfarten och hur trafiken ska hanteras under ombyggnationen. Stockholms Hamnar arbetar för att lösningen ska bli så bra som möjligt sett från ett kund- och sjöfartsperspektiv.

Mälarens nya reglering

Viktiga fakta om Mälarens nya reglering:

 • Sedan 1940-talet har Mälarens vattennivå reglerats genom kanaler och luckor i Stockholm och Södertälje. Mälarens vattennivå regleras genom att luckorna öppnas eller stängs när vattennivån sjunker eller stiger till en viss nivå vid Slussen/Söderström. Syftet är att förhindra översvämningar längs Mälarens stränder, att säkra sjöfarten på Mälaren och säkra en bra kvalitet på dricksvattnet (bland annat genom att förhindra att saltvatten tränger in från Östersjön).
   
 • Trafikanläggningen vid Slussen i centrala Stockholm är i så dåligt skick att den måste rivas och byggas upp från grunden. I samband med detta är det möjligt att bygga nya kanaler och luckor för att kunna släppa ut mer vatten från Mälaren till Östersjön.
   
 • I ombyggnaden av Slussen ingår en ökning av Mälarens totala avtappningskapacitet med 1200 kubikmeter per sekund - från dagens 800 till totalt 2000 kubikmeter per sekund. Avtappningskapaciteten lokalt i Slussen/Söderström ökar från dagens 300 till totalt 1500 kubikmeter per sekund. Avtappningskapaciteten ändras inte i övriga tappningsställen.
   
 • Den nya avtappningskapaciteten är hög och den nya regleringen ger en stor säkerhet enligt SMHI:s bedömningar. Det innebär att utsatta områden, som till exempel tunnelbanan i Gamla stan, Västerås flygplats, Riksdagshuset, delar av E20 och annan viktig infrastruktur, jordbruksmark och bebyggelse runt Mälaren, skyddas mot de översvämningsrisker som finns idag.
   
 • Avtappningskapaciteten måste byggas ut oavsett om klimatet förändras eller inte. Den ökade avtappningskapaciteten ger också bättre förutsättningar än vad vi har idag att möta framtida klimatförändringar. Slussenanläggningen kommer att vara klimatanpassad till cirka en meter högre havsvattenstånd än idag på global nivå.