Jobba hos oss

Tre glada medarbetare i solen i Värtaprojektet

Är du på jakt efter ett nytt arbete som kan ge dig nya utmaningar och möjlighet att utvecklas? Vill du arbeta på ett modernt hamnföretag med en strategisk betydelse för Stockholmsregionens utveckling?

Lediga tjänster

Vilka är vi?

Hos oss finns en mix av kompetenser, bland annat arbetar ekonomer, jurister, upphandlare, kommunikatörer, logistikplanerare, fastighetsförvaltare, projektledare, tekniker och hamnstyrmän för att skapa en modern sjöfartsstad i världsklass.
Möt några medarbetare

Stockholms Hamnar är ett modernt hamnföretag med en strategisk betydelse för Stockholmsregionens utveckling. Vi driver framtidsinriktad och hållbar utveckling av hamnverksamheten, som är inne i en period av förnyelse där roller och kompetenskrav förändras.

I uppdraget ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning. För närvarande driver vi ett stort miljardprojekt, Stockholm Norvik Hamn, för att skapa förutsättningar för tillväxten i regionen.

Att arbeta hos oss

Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och många anställda har ett stort engagemang i sitt arbete och för verksamheten. Medarbetarna beskriver sig själva som engagerade, lösningsinriktade och att de sätter verksamhetens intressen främst. Bra personalförmåner, satsningar på hälsofrämjande åtgärder och en positiv inställning till kompetensutveckling är viktiga områden som bidrar till ökad trivsel. Vi arbetar i moderna lokaler i Frihamnen.

Stockholms Hamnar vill ha friska och engagerade medarbetare som mår bra, presterar och utvecklas i takt med företaget. Alla anställda uppmuntras bidra till ett lärande i vardagen, delta i utbildningar och i olika utvecklingsprogram. För att matcha kompetensbehoven genomförs regelbundna medarbetarsamtal där individuella utvecklingsplaner upprättas. Vidare kan vi erbjuda:

  • Egen motionshall och gym
  • Fredagsträning
  • Aktiv idrottsförening
  • Hälsobidrag
  • Rabatter genom Benify
  • Hälsoundersökning
  • Rikskortet
  • Fjällstugor i Tandådalen och Idre
  • Flextidsavtal

Arbetar för mångfald och jämställdhet

Sjöfart och hamnverksamhet är av tradition en mansdominerad bransch. Stockholms Hamnar tror att mångfald och jämställdhet skapar en klokare och bättre verksamhet och därmed ett företag med konkurrensfördelar. Därför arbetar vi målmedvetet med att öppna upp för att unga, äldre, invandrare, kvinnor och män ska få likvärdiga möjligheter på arbetsplatsen.

En alkohol- och drogfri arbetsmiljö

Bakgrundskontroll genomförs före anställning. Stockholms Hamnar arbetar för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför kan slumpmässiga drogtester förekomma under anställningen.