Om Nynäshamns hamn

Flygbild över Nynäshamns hamn.

Drygt fmtio kilometer söder om Stockholm ligger Stockholms Hamnars sydligaste hamn – Nynäshamns hamn. Härifrån går fartyg som transporterar både passagerare och gods.

Om Nynäshamns hamn

Nynäshamns hamn är en modern passagerar- och roro-hamn. I dag är Nynäshamn en av två hamnar på fastlandet som trafikeras av Destination Gotlands färjor till Visby. Härifrån trafikeras även destinationerna Gdansk, Gdynia och Ventspils.

Nynäshamns hamn tar även mot större internationella kryssningsfartyg som inte har möjlighet, eller behöver, ta sig in genom Stockholms skärgård.

Läs om Nynäshamns hamns historia (extern länk)

GPS-position: N 58 54'  E 17 57'

Kajfakta

Läge 1: Trafik till Gotland, längd 200 meter, djup 8 meter

Läge 2: Trafik till Polen, längd 170 meter, djup 7 meter

Läge 3: Trafik till Lettland, längd 200 meter, djup 9 meter

Driftföreskrifter

Här hittar du Stockholms Hamnars driftföreskrifter

Bogserbåt

Är du i behov av bogserbåt inom hamnområdet?
Kontakta Marin & Haverikonsult (extern länk)

Ny godshamn i Nynäshamn

På Norvikudden i Nynäshamn bygger Stockholms Hamnar framtidens godshamn i Östersjön, Stockholm Norvik Hamn. I direkt anslutning till hamnen etablerar NCC en logistik- och företagspark. Läs mer om Stockholm Norvik Hamn

Följ kryssningstrafiken med appen CruiseStockholm

Med gratisappen CruiseStockholmkan du enkelt se vilka kryssningsfartyg som väntas till Nynäshamn och Stockholm.