Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Hammarby pumpstation

Som kund till Stockholms Hamnar kan du ansöka om tillträde till Hammarby pumpstation. Pumpstationen är till för fartygstömning av svart- och gråvatten och är placerad i norra Danvikskanalen.


Visa större karta

Pumpstationen finns på kajen nedanför Alsnögatan 40.

Ansökningsblankett för tillträde till Hammarby pumpstation (word)

Ifylld ansökningsblankett skickas till tilltrade@stockholmshamnar.se eller lämnas till Stockholms Hamnars reception i Magasin 2, Frihamnen. Ansökningshandling som inte är fullständigt/korrekt ifylld genererar automatiskt avslag. Normal handläggningstid är 4-5 arbetsdagar.

Efter att ansökan har beviljats, erhåller fartyget en kod som aktiverar pumpstationen. Denna kod är att likställa med ett fysiskt id-kort och får inte spridas. En kod per fartyg gäller. Vidare ska innehavaren följa de instruktioner och villkor som följer avseende nyttjande av pumpstationen.

När innehavaren upphör som kund hos Stockholms Hamnar eller vid andra skäl då fartyget inte längre har behov av pumpstationen spärras koden. Om innehavaren åsidosätter ordning eller säkerhet inom hamnområdet, kan koden spärras och innehavaren har därmed inte fortsatt tillträde till pumpstationen.

Se villkor för nyttjande av Hammarbypumpanläggning (pdf)

För att spärra koden vid förlust eller misstanke om obehörigt nyttjande kontakta Stockholms Hamnar tel. 08-670 27 81 eller tilltrade@stockholmshamnar.se.

Instruktioner för Hammarby pumpstation

  1. Slang finns på platsen, däremot finns inte några fartygskopplingar.
  2. Kapaciteten på pumpsidan kan överstiga 12m³/h. Var uppmärksamma på att septiktanken inte deformeras vid tömning.
  3. För att minimera risken för torrkörning stoppas pumpen automatiskt efter 10 minuter varefter den måste aktiveras igen.
  4. Avsluta alltid tömningen med att hastigt suga igenom lite vatten för att förhindra luktspridning.
  5. Färskvatten finns tillgängligt vid pumpstationen och får endast användas i samband med tömning.