Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kommersiell verksamhet

Kommersiell verksamhet innebär att man bedriver en affärsverksamhet ombord på ett fartyg, pråm eller ponton. Denna verksamhet kan ske på fartyg som går i rörlig sjötrafik och/eller ombord på ett icke manövrerbart fartyg (pråm/ponton).

Exempel på stillaliggande verksamhet är hotell/vandrarhem, restaurang, museum eller annan verksamhet dit allmänheten har tillträde.

Inga lediga platser – ansökningar hanteras när ledig plats uppstår

I dag är alla Stockholms Hamnars kajplatser uthyrda och det råder stor platsbrist längs innerstadskajerna. På grund av alla ombyggnationer och aktiviteter (t.ex. stora evenemang) krävs det därför rangeringsplatser för att ge detta utrymme. På vissa ställen kan det upplevas som att det finns lediga kajplatser, men inom hamnområdet används dessa kajer löpande för att tillfälligt flytta fartyg och verksamheter. Inkomna ansökningar registreras och behandlas därför först när ledig plats finns.

Om du har frågor och funderingar kring annan verksamhet på kajen (t.ex. kiosker och glassförsäljning) ska du kontakta Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret (extern länk).

Det här krävs för att ansöka om en kajplats inom Stockholms Hamnars område

I dag finns inget kösystem för våra kajplatser utan inkomna ansökningar registreras och behandlas löpande. Stockholms Hamnar arbetar aktivt med att disponera kajplatserna i samarbete med stadens och allmänhetens intresse.

Förutsättningar för hantering av ansökan:

  • Att det finns en ledig kajplats
  • Att verksamheten skapar ett mervärde för staden och passar in i stadsbilden
  • Att ansökan är komplett
  • Att alla intyg och handlingar för verksamheten är bifogade

En kajplats är något du hyr och avtalets längd avgör hur länge du har rätt till platsen. Normal avtalstid är cirka ett år. Det går inte att få besittningsrätt och kajplatsen kan inte överlåtas till någon annan aktör än den som tecknat avtalet. Det är inte tillåtet att sälja sin kajplats.

Ansökan skickas till kajplats@stockholmshamnar.se

Frågor?

Har du frågor om avtal eller prissättning - kontakta Lena Fogelberg.
Har du frågor av mer operativ karaktär - kontakta Sascha Törnkvist.

Lena Fogelberg

Lena Fogelberg

Marknadsansvarig innerstadskajer

Telefon: 08-670 26 34
lena.fogelberg@stockholmshamnar.se

Sasha Törnqvist

Sascha Törnkvist

Hamnstyrman

Telefon: 08-670 28 47
sascha.tornkvist@stockholmshamnar.se