Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Informationsmaterial

Här kan du ta del av det informationsmaterial som Stockholms Hamnar producerar.

Stockholms Hamnar har upphovsrätten till allt material, om inte annat avtalats. Allt material kan dock användas för privat bruk, till exempel om du vill skriva ut ett foto eller kopiera en text för eget bruk.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Samproducerad årsredovisning och hållbarhetsredovisning.
Till års- och hållbarhetsredovisningen (pdf)

Kajstrategi för Stockholms stad 2022

En kajstrategi har utvecklats av Stockholms Hamnar och trafikkontoret i samarbete med flera av stadens förvaltningar och bolag. Strategin handlar om hur staden bättre kan tillvarata den potential som kajerna erbjuder samt hur kajerna kan skapa mervärde till invånare och besökare.
Till kajstrategin (pdf)

Stockholms Hamnars regionalekonomiska betydelse

En analys av sjöfartsnäringens och hamnverksamhetens betydelse för Stockholm.
Till rapporten (pdf)

De internationella kryssningspassagerarnas betydelse för Stockholmsregionen 2018

En oberoende undersökning visar att kryssningsindustrin ger ett stort bidrag till Stockholmsregionen med en total ekonomisk effekt på nästan 2 miljarder kronor och 1100 arbetstillfällen.
Till rapporten - på svenska (pdf)
Till rapporten - på engelska (pdf)

Att bygga en hamn - Värtahamnen

Boken om Värtahamnen beskriver det första av Stockholms Hamnars tre stora utvecklingsprojekt som under början av 2000-talet utvecklade hamninfrastrukturen i Stockholmsregionen.
Till boken om Värtahamnen (pdf)

Att bygga en hamn - Kapellskärs hamn

Boken om Kapellskärs hamn beskriver det andra av Stockholms Hamnars tre stora utvecklingsprojekt som under början av 2000-talet utvecklade hamninfrastrukturen i Stockholmsregionen.
Till boken om Kapellskärs hamn (pdf)

Att bygga en hamn - Stockholm Norvik Hamn

Boken om Stockholm Norvik Hamn beskriver det tredje av Stockholms Hamnars tre stora utvecklingsprojekt som under början av 2000-talet utvecklade hamninfrastrukturen i Stockholmsregionen.
Till boken om Stockholm Norvik Hamn - på svenska (pdf)
Till boken om Stockholm Norvik hamn - på engelska (pdf)