Prislistor för Stockholms Hamnar

Här hittar du Stockholms Hamnars och Hutchison Ports Stockholms prislistor.

I prislistan hittar du fartygshamnavgifter, varuhamnavgifter och miljörelaterade rabatter samt hamnavgifter för skärgårdsfartyg, slussavgifter, färskvatten och elektricitet med mera.

Prislistan ges ut i slutet av december och uppdateras ibland under året. Vill du få en avisering när en uppdatering finns tillgänglig? Skicka din e-postadress till bengt.ohlsson@stockholmshamnar.se.

Observera!

På grund av ett beslut taget av Transportstyrelsen kan Stockholms Hamnar inte längre tillämpa så kallat förenklat anlöp. Då fartyg anlöper kaj som normalt är obevakad debiteras från 18 september 2017 en kostnad för vakter. För fullständig information och priser, se prislista.

Stockholms hamn

Prislista Stockholms hamn 2018 (pdf) - uppdaterad 2018-02-12

Pricelist Port of Stockholm 2018 (pdf) - uppdaterad 2018-02-12

Nynäshamns hamn

Prislista Nynäshamns hamn 2018 (pdf)

Pricelist Port of Nynäshamn 2018 (pdf)

Kapellskärs hamn

Prislista Kapellskärs hamn 2018 (pdf)

Pricelist Port of Kapellskär 2018 (pdf)

Kryssningsfartyg

Prislista för kryssningsfartyg 2018 (pdf) - uppdaterad 2018-03-26
Prislista för kryssningsfartyg 2019 (pdf)

Pricelist for Cruise Liners 2018 (pdf) - uppdaterad 2018-05-25
Pricelist for Cruise Liners 2019 (pdf)

Waste Instructions for Ports of Stockholm (pdf)

Hutchison Ports Stockholm

Nedan hittar du prislista för godshantering och uppställning av container. Prislistan gäller för godshanteringsarbete och lagring av gods i det fall Hutchison Ports Stockholm inte träffat annan överenskommelse med beställaren.

Hutchison Ports Stockholm's pricelist 2018 (pdf)