Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Solcellsanläggningar

Solcellsanläggningen i Stockholm Norvik med två containerkranar i bakgrunden

För att öka användandet av förnybar energi har Stockholms Hamnar valt att satsa på solceller. Bolaget har för närvarande fem solcellsanläggningar och ambitionen är att öka produktionen av solel med 50 procent fram till och med 2026.

Stockholms Hamnars solcellsanläggningar kan producera el till en kostnad som är jämförbar med inköpspriset på elmarknaden. Anläggningarna har en garanterad effekt i 25 år. Stockholms Hamnar räknar dock med en längre livslängd än så. 

Utbyggnad av solcellsanläggningar planeras de närmaste åren på Stockholms Hamnars huvudkontor i Magasin 2 i Frihamnen, på terminalbyggnaden i Kapellskärs hamn samt på olika ytor i Värtahamnen (bland annat på passagerargångar och fordonsincheckning).

Fakta om anläggningarna

 Anläggning

 Solpaneler, 
antal

 Solcellsyta, 
kvm

 Toppeffekt, 
kW

 Elproduktion, 
kWh per år

 Frihamnen,
 Magasin 6
885 1400 225 200 000
 Nynäshamns hamn 500 800 125 125 000
 Kapellskärs hamn 255 400 60 55 000
 Värtahamnen 166 270 55 55 000
 Stockholm Norvik Hamn  1 610 3 600 605 560 000

 Totalt

3 416

8 551

1 070

995 000

 
Frihamnen - Magasin 6

 • 885 solpaneler
 • Total solcellsyta: 1 400 m²
 • Installerad toppeffekt: 225 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 200 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 3 Mkr
  Stockholms Hamnar fick 35 procent (ca 1 Mkr) i statligt bidrag
 • Pris per installerad kW: 8 900 kr (efter bidrag)

Nynäshamns hamn - Hamnkontoret

 • 500 solpaneler
 • Total solcellsyta: 800 m²
 • Installerad toppeffekt: 125 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 125 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 1,4 Mkr
  Stockholms Hamnar fick 35 procent (ca 480 000 kr) i statligt bidrag
 • Pris per installerad kW: 7 400 kr (efter bidrag)

Kapellskärs hamn - Tullvisitationen

 • 255 solpaneler
 • Total solcellsyta: 400 m²
 • Installerad toppeffekt: 60 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 55 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 1 170 000 kr
 • Pris per installerad kW: 19 400 kr

Värtahamnen - Värtaterminalen

 • 166 solpaneler
 • Total solcellsyta: 270 m²
 • Installerad toppeffekt: 55 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 55 000 kWh
 • Total kostnad för anläggningen: 870 000 kr
 • Pris per installerad kW: 15 800 kr

Stockholm Norvik Hamn

 • 1 610 solpaneler
 • Total solcellsyta: 3 600 m²
 • Installerad toppeffekt: 605 kW
 • Beräknad elproduktion per år: 560 MWh
 • Total kostnad för anläggningen: 
 • Pris per installerad kW: