Solcellsanläggningar

Solceller på taket till Magasin 6 i Frihamnen.

Som en del av företagets strävan mot en fossilfri verksamhet har Stockholms Hamnar valt att satsa på solceller. I dagsläget finns fem solcellsanläggningar placerade i Frihamnen, Värtahamnen, Nynäshamn och Kapellskär.

Stockholms Hamnars solcellsanläggningar kan producera el till en kostnad som är jämförbar med inköpspriset på elmarknaden. Anläggningarna har en garanterad effekt i 25 år. Stockholms Hamnar räknar dock med en längre livslängd än så. Erfarenheterna är hittills enbart positiva.

Den första anläggningen, på Magasin 6 i Frihamnen, invigdes 2013 och är en av Sveriges största solcellsanläggningar på tak. Den har väckt stort intresse och lockar regelbundet studiebesök från många olika länder.

Den andra anläggningen finns på Stockholms Hamnars kontorstak i Nynäshamns hamn. Den togs i bruk 2014 och byggdes ut 2015. Anläggningen är ungefär hälften så stor som den i Frihamnen.

Hösten 2015 blev den tredje anläggningen i Kapellskärs hamn klar och sommaren 2016 togs anläggningen på Värtaterminalens tak i drift. Ett år senare togs den femte anläggningen, som finns i Frihamnen, i drift.

 Anläggning

 Solpaneler, 
antal

 Solcellsyta, 
kvm

 Toppeffekt, 
kW

 Elproduktion, 
kWh per år

 Frihamnen,
 Magasin 6
885 1400 225 200 000
 Nynäshamns hamn 500 800 125 125 000
 Kapellskärs hamn 255 400 60 55 000
 Värtahamnen 166 270 55 55 000
 Frihamnen,
 Banankompaniet
275 440 83 75 000

 Totalt

2 081

5 391

548

510 000

 
Solcellsanläggning på taket till Magasin 6 i Frihamnen

 • Anläggningen består av 885 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 1 400 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 225 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 200 000 kWh per år.
 • Den totala kostnaden för anläggningen var ca 3 Mkr. Stockholms Hamnar fick dock 35 procent (ca 1 Mkr) i statligt bidrag.
 • Pris per installerad kW uppgick till ca 8 900 kr/kW (efter bidrag).

Solcellsanläggning i Nynäshamns hamn

 • Anläggningen består av drygt 500 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 800 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 125 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 125 000 kWh per år.
 • Den totala kostnaden för anläggningen var ca 1,4 Mkr. Stockholms Hamnar fick dock 35 procent (ca 480 000 kr) i statligt bidrag.
 • Pris per installerad kW uppgick till ca 7 400 kr/kW (efter bidrag).

Solcellsanläggning i Kapellskärs hamn

 • Anläggningen består av 255 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 400 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 60 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 55 000 kWh per år.
 • Den totala kostnaden för anläggningen var ca 1,17 Mkr.
 • Pris per installerad kW uppgick till ca 19 400 kr/kW.

Solcellsanläggning i Värtahamnen

 • Anläggningen består av 166 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 270 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 55 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 55 000 kWh per år.
 • Anläggningen ingick som en del av byggnationen av den nya passagerarterminalen och det finns inget separat kostnad för den.

Solcellsanläggning på taket till Banankompaniet i Frihamnen

 • Anläggningen består av 275 solpaneler.
 • Total solcellsyta är ca 440 m².
 • Installerad toppeffekt är ca 83 kW.
 • Beräknad elproduktion är ca 75 600 kWh per år.
 • Den totala kostnaden för anläggningen var ca 1,1 Mkr. Stockholms Hamnar har ansökt om statligt stöd och väntar på besked om bidrag.
 • Pris per installerad kW uppgick till ca 13 100 kr/kW (utan bidrag).

Ladda ner faktablad om anläggningarna (pdf)