Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Filma & fotografera i hamnen

Vill du filma eller fotografera i hamnen? Då måste du söka tillstånd.

Ett flertal av Stockholms Hamnars hamnanläggningar är skyddsområden. De är skyddsobjekt enligt skyddslagen samt sjöfartsskyddsområde enligt lagen om sjöfartsskydd. Läs mer om vilka områden som berörs under sjöfartsskydd och skyddsobjekt

I och i närheten av områdena finns restriktioner för fotografering och inspelning av film. Vill du fotografera eller filma i eller i närheten av dessa områden måste du ansöka om tillstånd:

Fyll i blanketten på skärmen, skriv ut den, underteckna, scanna in blanketten och mejla den till:

Prislista för filmtillstånd

Nyhetsbevakning Ingen kostnad    
Platsvisning 1 000 kr
  • Max 1 timme.
Litet filmtillstånd 3 000 kr
  • Team färre än 8 personer. Tid under 4 timmar. Handburen utrustning.
  • Team färre än 4 personer. Tid under 8 timmar. Handburen utrustning.
Filmtillstånd 5 000 kr
  • Team färre än 15 personer. Tid under 8 timmar. Mobil utrustning.
  • Tid under 4 timmar. Mobil utrustning.
Stort filmtillstånd Offereras
  • Större team. Räls eller annan större utrustning ska användas. Filmningen tar mer än 8 timmar att genomföra. Filmningen kräver extra åtgärder från Stockholms Hamnar, som omläggning av logistikflöden, tillgång till stängda områden mm.