Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Mottagningsanordningar för fartygsavfall

Stockholms Hamnar hanterar många olika typer av fartyg vid både publika kajer och industrikajer. Hamnar har en skyldighet att ta emot flytande och fast avfall från fartyg. Här finns information om mottagningsanordningarna för avfall i Stockholms hamn.

De fasta mottagningsstationerna finns tillgängliga dygnet runt för kunder. Frågor och felanmälningar tas om hand av bevaknings- och trafikledningscentralen, BTC.

Handelsfartyg måste föranmäla vilket avfall de vill lämna. Avgifter för ordinarie avfallsavlämning finns i prislistan och vissa övriga upplysningar finns i Stockholms Hamnars driftföreskrifter. Blankett samt länkar hittar du här

Fartygsavfall som normalt hanteras i Stockholms hamn 

Typ av fartygsavfall

Typ av mottagningsanordning

Oljehaltigt länsvatten, sludge/oljehaltigt maskinrumsavfall, förorenat barlastvatten, oljehaltigt spolvatten från tankrengöring mm Sugbil
Skadliga flytande ämnen, NLS Behållare/sugbil
Toalettavfall Fast anläggning
Fast avfall:  
- Plast Container
- Matavfall Kärl
- Hushållsliknande avfall Container
- Matolja Fat, behållare, dunkar
- Aska från förbränning Container, stålfat
- Driftavfall Container
Elektroniskt avfall Behållare
Rester från avgasrening (scrubber waste) Sugbil
Passivt uppfiskat avfall Container

 

Karta över mottagningsanordningar för toalettavfall (pdf)

Karta över mottagningsanordningar för fast avfall (pdf)