Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyckeltal

Här hittar du nyckeltalen för Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnars nyckeltal

 

 2023 

 2022 

 2021 

 2020 

  2019  

 Passagerare, milj 7,4 7,9 4,7 3,6 12,1
 Gods, milj ton 7,4 8,8 9,1 8,4 9,3
           
 Investeringar, milj kr  241 255 127 632 1 289
 Omsättning, milj kr 729 713 642 628 889
 Medarbetare, medeltal 139 133 132 164 189

 

För mer information, se års- och hållbarhetsredovisning