Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Obligatorisk sortering av matavfall 2021

Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att sortering av matavfall är obligatoriskt från 1 januari 2021. Det här gäller restauranger, caféer, bagerier och storkök som lämnar sitt avfall i Stockholms stad. Alla som serverar fler än 25 portioner per dag blir alltså skyldiga att skilja matavfallet från övrigt avfall.

Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel och bidrar på så vis till ett cirkulärt kretslopp. Mer om sortering av matavfall hittar du på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats (extern länk). 

Från 1 januari 2023 omfattas alla verksamheter och hushåll i Stockholm av obligatoriet.

Läs mer om regelverket (extern länk)