Faktureringsadresser

Stockholms Hamn AB
Kund-ID STH 278
106 42 Stockholm

Kapellskärs Hamn AB
Kund-ID STH 277
106 42 Stockholm

E-post för fakturor: sth0000@privatgirot.se

Viktigt att tänka på

Alla fakturor scannas av ett ombud för vidare överföring till Stockholms Hamnars ekonomisystem. För att det ska fungera krävs att fakturan innehåller följande:

  • Bolagskod

    Stockholms Hamnars tresiffriga bolagskod måste anges efter STH i adressen (se ovan). Detta anges för att fakturan ska komma till rätt bolag. Notera att varje bolag har en unik bolagskod.
  • Inköpsordernummer eller rekvirentnummer

    Inköpsordernummer eller rekvirentnummer styr fakturan till rätt mottagare i organisationen. Ordernumret framgår i beställningen. Inköpsordernummer ska anges på fakturan med prefixet INK innan det tiosiffriga ordernumret: INK**********. Om order saknas ska fakturan märkas med beställarens rekvirentnummer.

Saknar fakturan informationen ovan fördröjs hanteringen och fakturan kan komma att skickas tillbaka för komplettering.