Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Mottagningsanordningar för fartygsavfall

Stockholms Hamnar har en skyldighet att ta emot flytande och fast avfall från fartyg. Här finns information om mottagningsanordningarna för avfall i Nynäshamns hamn.

De fasta mottagningsstationerna finns tillgängliga dygnet runt för kunder. Frågor och felanmälningar tas om hand av bevaknings- och trafikledningscentralen, BTC.

Handelsfartyg måste föranmäla vilket avfall de vill lämna. Avgifter för ordinarie avfallsavlämning finns i prislistan och vissa övriga upplysningar finns i Stockholms Hamnars driftföreskrifter. Blankett samt länkar hittar du här

Fartygsavfall som normalt hanteras i Nynäshamns hamn 

Typ av fartygsavfall

Typ av mottagningsanordning

Sludge/oljehaltigt länsvatten Tankbil
Oljerester Fat
Kemikalierester Box
Toalettavfall Tankbil
Fast avfall:  
- Plast Kärl
- Matavfall Kärl
- Hushållsliknande avfall Kärl
- Matolja Fat
- Driftavfall Kärl, container

 

Karta över mottagningsanordningar (pdf)