Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Fritidsfartyg

Sommarvy av Norr Mälarstrand och dess skutor.

Stockholms Hamnar hyr ut kajplatser till fritidsfartyg vid Strandvägen, Norr och Söder Mälarstrand, Norra Hammarbyhamnen, Liljeholmskajen och Ropsten. Platser för fritidsfartyg hyrs ut till privatpersoner.

Söker du kajplats? Anmäl dig till köpoolen

Stockholms Hamnar har tecknat samarbetsavtal med de skepps- och fartygsföreningar som finns representerade vid kajerna. Föreningarna ska sköta tillsynen vid överenskommen kajsträcka och informera Stockholms Hamnar om eventuella brister och behov av åtgärder.

Överlåtelse av fritidsfartyg som ligger i Stockholms hamn

Fartyg som redan har en kajplats hos Stockholms Hamnar kan vid ägarbyte (helt eller delvis) vanligtvis erbjudas en alternativ kajplats vid en annan kaj.

Dessa förutsättningar gäller:

  • Fartyget måste uppfylla aktuella krav för fartyg i köpoolen.
  • En lämplig kajplats måste finnas tillgänglig.
  • Stockholms Hamnar ska skriftligen ha godkänt både fartyg och ny ägare INNAN försäljningen ägt rum. 

Fartyg som redan har en kajplats hos Stockholms Hamnar, där fartyget i samband med ett ägarbyte inte uppfyller aktuella krav, kan vid försäljning erbjudas en tillfällig kajplats i högst nio månader förutsatt att Stockholms Hamnar godkänt detta innan försäljning ägt rum.

Om ägaren till ett fartyg med befintlig kajplats hos Stockholms Hamnar önskar byta ut sitt fartyg går det bra under följande förutsättningar:

  • Ägaren har fått ett skriftligt godkännande från Stockholms Hamnar att det nya fartyget uppfyller aktuella krav.
  • Det befintliga fartyget måste flyttas innan det nya fartyget kommer till kaj. Stockholms Hamnar erbjuder inte alternativ kajplats åt det befintliga fartyget.
  • Ägaren måste i förväg redovisa för Stockholms Hamnar att det befintliga fartyget kommer att omhändertas på ett ansvarsfullt sätt. Stockholms Hamnar gör denna bedömning. 

Förutsättningarna ovan kan komma att förändras. Styrande är det avtal som ingås mellan fartygsägare och Stockholms Hamnar vilket normalt har tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Läs även villkor för nyttjanderätt av kajplats (pdf)