Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Dyktillstånd

Generellt är det förbjudet att dyka i Stockholms vattenområden, men på ett fåtal platser kan du ansöka om tillstånd för att dyka.

Ansökan e-postas senast två arbetsdagar före planerat dyk till hakan.bjorlingsson@stockholmshamnar.se.

Dykning på vrak (fritidsdykning)

Du kan ansöka om tillstånd för att dyka på Fredhällsvraket "Falken" samt Södermälarstrandsvraket "Bordellen".

Dykning på andra områden i Stockholm (yrkesutövare)

Om du vill dyka någon annanstans än på de områden som nämns ovan behöver du lämna in nedanstående blankett.

Temporary diving permit 

Det här gäller

Stockholms Hamnar är ansvariga för att samordna aktiviteter som sker inom hamnområdet och för att vi ska hinna hantera din ansökan måste du lämna in den minst två arbetsdagar innan dykningen är planerad. För att få ett tillstånd måste du/ni kunna uppfylla vissa krav:

  • Att dykledaren ansvarar för att erforderliga säkerhetsåtgärder är vidtagna innan dykningen inleds.
  • Att dykledaren ansvarar för alla eventuella skador på person och egendom som kan komma att uppstå på grund av att dykningen genomförs.
  • Vid dykningen påträffade objekt handhas i enlighet med författningen om fornfynd.
  • Att dykarna vid dykningen på "Falken" använder sig av en båt eller flotte förankrad vid dykobjektet, och från vilken man dyker.
  • Stockholms Hamn AB inte påföres några kostnader till följd av det meddelade dykningstillståndet.

Observera även att enligt Sjöfartsverkets regler så ska den internationella signalflaggan A användas som skärm när dykare är nere i vattnet. Om det är mörkt ute ska flaggan var belyst.