Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholms Hamnar söker medel för att utveckla samverkan med ukrainska hamnar

Pollare i närbild

Hamnar är kritisk infrastruktur inom transportsektorn. Som portar för både import och export av varor och råvaror spelar hamnar en avgörande roll för internationell handel. Stockholms Hamnar söker i samverkan med partner medel via Svenska Institutets Ukraine Cooperation Programme. Detta för att lägga en grund för integrering av ukrainska hamnar i EU:s transportnätverk.

Stockholms Hamnar söker tillsammans med advokatfirman Interlegal, med huvudkontor i Odessa, och Baltic Ports Organization (BPO) medel från Svenska Institutet för ett förberedelseprojekt. Syftet är att bygga upp en samverkan mellan Sverige och Ukraina för att stötta integrationen av ukrainska hamnar i EU:s transportsystem.

Projektet, om det blir beviljat, består av ett antal huvudaktiviteter där bland annat en behovsanalys, kunskap i att söka EU-medel till samhällsutveckling och uppbyggnad samt studiebesök i en Östersjöhamn blir viktiga delar i att stärka de ukrainska hamnarnas effektivitet och förutsättningar för en framtida stärkt handel.

– Det känns viktigt att med vår organisations kompetens och styrka inom bland annat hamnförvaltning, logistik och hållbarhet vara en del i att stötta de ukrainska hamnarnas väg framåt i att moderniseras och följa EU:s standarder inom transportområdet. Den här samverkan stärker Stockholms Hamnars engagemang för spetskompetens, hållbarhet och det regionala samarbetet i Östersjöområdet, vilket skapar ömsesidiga fördelar för alla inblandade parter, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Innan Rysslands fullskaliga invasion hanterade ukrainska hamnar cirka 160 miljoner ton last och var ansvariga för runt 60 procent av Ukrainas handelsomsättning. Som ett resultat av kriget är hamninfrastrukturen i Ukraina ordentligt skadad. Efter kriget kommer det att vara nödvändigt att återuppbygga, modernisera och integrera de ukrainska hamnarna i EU:s transportnätverk.

Projektet som de tre samverkansparterna söker medel för är en del av Sveriges samarbete med Ukraina. Genom Svenska Institutet erbjuds svenska aktörer med samarbetspartner i Ukraina möjlighet att genomföra projekt för att stödja Ukrainas uppbyggnad, reformarbete och EU-integration exempelvis inom ekonomisk utveckling, handel och demokratiarbete.

– Integreringen av ukrainska hamnar i EU:s transportnätverk är en utmaning. I det här projektet ser vi en möjlighet att ta första steget för att starta den integreringsprocessen. Med vår roll som plattform för Östersjöhamnar och vår kunskap om EU:s regelverk har vi möjlighet att stötta projektet i frågor som de ukrainska hamnarna kan möta under sin integreringsprocess till EU:s transportnätverk samt skapa ett kontaktnät mellan de ukrainska parterna och hamnar runt Östersjön, säger Bogdan Ołdakowski, generalsekreterare på Baltic Ports Organization.

Projektet, om det beviljas medel, kommer att pågå mellan november 2024 och oktober 2025. Det totala bidraget är 200 000 kronor.

Ukraina ansökte om EU-medlemskap i februari 2022 och beviljades EU-kandidatstatus i juni 2022. I december 2023 beslutade EU:s ledare att inleda anslutningsförhandlingar. Den ukrainska transportinfrastrukturen och dess hamnar har inkluderats i EU:s nya reviderade policy för det Trans-Europeiska Transportnätverket (TEN-T).

Pressbild 

Länk till bild (extern länk)