Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Se ungas visioner för stadens kajer

Utställda bidrag i Tekniska nämndhusets entré

Ett urval av ungdomars fantastiska modeller och visualiseringar av mångfunktionella kajer ställs nu ut i entrén till Tekniska nämndhuset.

Under hösten har 200 elever från tre gymnasieskolor arbetat fram konkreta förslag på hur kajer i staden kan bli mer levande och attraktiva mötesplatser. Många innovativa idéer för Skeppsbron, Reimersholmes kaj, Norra Hammarbyhamnen och Södra Hammarbyhamnen presenterades av engagerade elever.

En tydlig röd tråd är att ungdomarna vill skapa mångfunktionella och attraktiva kajer där människor väljer att vistas för att mötas, vara aktiva, inspireras, utbilda sig och uppleva något nytt.

Utställningen finns på plats 15-26 april i entrén till Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.