Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Säkert vårtecken när kryssningssäsongen startar i Stockholms Hamnar

Aidamar vid Stadsgården i månsken

Stockholm är en populär kryssningsdestination och nu startar säsongen med totalt 121 kryssningsanlöp. Stockholm positionerar sig som en hållbar premiumdestination och i år välkomnas flera helt nya fartyg med modern teknik som landelanslutning. Även Stockholms Hamnar investerar i landelanslutningar för kryssningsfartyg och bygger en av Europas första.

Den 16 april startar kryssningssäsongen i Stockholms Hamnar när AIDAmar anlöper Stadsgården. Totalt är 121 fartyg inbokade under säsongen som varar till och med oktober. Årets kryssningssäsong speglar ganska väl säsongen 2023 i antal anlöp och passagerare.

– Det är kul att se att Stockholm behåller sin popularitet och fortsätter att vara en av de mest eftertraktade kryssningsdestinationerna. Kryssningsrederierna är engagerade i och arbetar aktivt med hållbarhet. De uppgraderar sina flottor med ny teknik som minskar fartygens påverkan på omgivningen, säger Stefan Scheja, marknadsansvarig kryssning och färjor på Stockholms Hamnar.

Många kryssningsrederier investerar i nya fartyg med modernare teknik och möjligheter till alternativa bränslen. Till Östersjön och Stockholms Hamnar introduceras i år bland annat helt nya Mein Schiff 7, som är förberett för att kunna elansluta vid kaj och för att använda metanol som bränsle. Queen Anne är ett annat helt nytt fartyg som debuterar i Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar investerar för att bli en hållbar premiumdestination och bygger landelanslutning för kryssningsfartyg vid Stadsgården. Anläggningen beräknas bli klar under året och är en av de första i Europa. Runt hälften av kryssningsfartygen i Stockholms Hamnar beräknas sedan kunna elansluta vid kaj. Elanslutning minskar fartygens påverkan på omgivningen genom att hjälpmotorerna kan stängas av, vilket minskar ljud och luftutsläpp. Ombord arbetar kryssningsrederierna med källsortering av avfall, utsortering av organiskt avfall samt rening av svart- och gråvatten.

Inom nätverket Cruise Baltics finns ett hållbarhetsmanifest där ambitionen är att Östersjön ska bli det mest hållbara kryssningsområdet. Bland annat har 19 ledande kryssningsrederier skrivit under ett samförståndsavtal där man åtar sig att använda den landelförsörjning som finns tillgänglig.

Numera är även vinterkryssningssäsongen populär i Stockholms Hamnar då kryssningsfartygen sen några år tillbaka fortsätter att anlöpa även under vinterhalvåret.

Läs mer om kryssningar i Stockholms Hamnar

Läs mer om Cruise Baltic och landelförsörjning (extern länk)

Alla väntade kryssningsanlöp finns med i listan över fartygsanlöp samt i appen CruiseSthlm.

Pressbilder

https://share.mediaflow.com/se/?AYLEXSMJ8C - AIDAmar
https://share.mediaflow.com/se/?3LLEUS5J4B