Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Stockholm Norvik Hamn som hubb och powerbank för framtidens hållbara transporter

Anna Kinberg Batra, Jens Holm och Magdalena Bosson

Hur kan Sveriges modernaste godshamn vara en strategisk hubb och partner för mer hållbara godstransporter? Den frågan diskuterades när länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms Hamnar samlade representanter för näringsliv, kommuner och myndigheter till ett rundabordssamtal i Stockholm Norvik Hamn.

Onsdag 26 april samlade länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms Hamnar representanter från Nynäshamns kommun, Region Stockholm, näringslivet samt myndigheter med ansvar för innovation och samhällets omställning till ett hållbart energisystem, till ett rundabordssamtal.

Temat för samtalet var hamnen som hubb för mer hållbara godstransporter. Hamnar i dag är mer än bara en del av sjötransportinfrastrukturen och regionens nya godshamn Stockholm Norvik Hamn har potential att bli en strategisk hubb och partner när det gäller Stockholmsregionens utmaningar inom bland annat hållbarhet, elektrifiering och digitalisering.

– I samverkan med länsstyrelsen i Stockholms län startar vi ett samlande arbete för att utveckla hamnnära infrastruktur för elektrifiering, framtida bränslen och mer hållbara godstransporter på land och vatten i Stockholm och Mälardalsregionen. Vi vet att de inbjudna aktörerna sitter på många av de nycklar som krävs för att öka takten i ett arbete där Stockholm Norvik Hamn kan vara en hubb i sammanhanget, säger Jens Holm (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Samtalet fokuserade på fossilfria transporter samt sjöfartens behov av infrastruktur för bränsle. Samtalet resulterade i ett fortsatt samarbete. Detta med sikte på en roadmap som skapar en tydlig riktning för Stockholm Norvik Hamn som hållbar hubb och powerbank för transporter, energiomställning och en ökad överflyttning av gods från land till sjö och järnväg.

– Samverkan mellan olika aktörer är helt avgörande för regionens framtid. Vi har haft givande samtal kring Stockholm Norvik Hamn som hubb för hållbara transporter och tillsammans med flera av länets viktigaste aktörer diskuterat hur vi kan hantera utmaningar som står i vägen för tillväxten, energiförsörjningen och en hållbar utveckling. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete för att skynda på en positiv utveckling, säger Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län.

Stockholm Norvik Hamn har bästa tänkbara läge i Östersjön. Med kort insegling och effektiva intermodala transportanslutningar till övriga Sverige har hamnen möjlighet att spela en viktig roll i omställningen av transportsektorn.

Pressbild

Till pressbild (extern länk)

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se