Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Kickoff för CCS i Stockholm Norvik

Flygbild över Stockholm Norvik Hamn

Måndag 11 september träffades samtliga involverade aktörer i projekt NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden. Det här var en gemensam start för att kalibrera arbetet framöver.

Syftet med NICE är att ta fram ett förslag på en systemlösning för att nå det långsiktiga målet att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för att fånga in, mellanlagra och transportera koldioxid i östra Sverige.

Deltar i projektet gör förutom Stockholms Hamnar även Stockholm Exergi, Mälarenergi, Söderenergi, Vattenfall, Heidelberg Materials, Nordkalk och Plagazi.