Aktivera singelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan klicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Utökad service med ny rejäl överramp i Stockholm Norvik Hamn

Den nya överrampen i Stockholm Norvik Hamn

Roro-trafiken via Sveriges nya storhamn Stockholm Norvik ökar stadigt. Nu utrustas hamnen med en ny överramp som förbättrar lastnings- och lossningskapaciteten avsevärt i roro-terminalen.

Stockholms Hamnar satsar på roro-trafiken och bygger en ny rejäl överramp för rullande gods i Stockholm Norvik Hamn. Det ger kunder en större flexibilitet och en avsevärt förbättrad lastnings- och lossningskapacitet. Ståldelar till den 146 meter långa och 10 meter breda rampen levererades sjövägen med pråm från Rauma i Finland. Rampen planeras vara klar för trafik i juli.

– Tack vara Stena Lines nya linje till Hangö i Finland och ökande antal anlöp via Stockholm Norvik Hamn utökar vi vår service och erbjuder en mer effektiv hantering. Med en överramp på plats kan vi möjliggöra ökad produktivitet och möta kunderna behov, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholm Hamnar.

Sedan tidigare har Stockholm Norvik Hamn två ramper i roro-terminalen, 29 meter breda och 16 meter långa. Alla tre ramperna är dimensionerade för att även kunna ta emot större fartyg än de som trafikerar Stockholms Hamnar idag.

– Som en av Sveriges största godshamnar bygger vi för framtiden och säkrar den så viktiga varuförsörjningen till Stockholmsområdet, Sveriges i särklass största konsumtionsområde. Den stadiga volymökningen av roro-gods sedan öppnandet av Stockholm Norvik Hamn bekräftar hur värdefull den nybyggda hamnen är för en hållbar varuförsörjning, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods på Stockholm Hamnar.

Stockholm Norvik Hamn är ett viktigt logistiknav för roro- och containertrafik. Med det optimala Östersjöläget kan godset transporteras direkt till och från Stockholmsregionen, där hälften av Sveriges konsumtion sker.

Kontakta oss gärna

Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar
070-770 27 47, ingrid.hansson@stockholmshamnar.se